lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

10 - hledání zaměstnání

1. motivace: hledání zaměstnání je spojeno s dlouhodobými nebo krátkodobými cíli. Pro všechny případy platí: neopouštějte své stávající zaměstnání, dokud si nenajdete něco lepšího a také lze doporučit, u přijímacího pohovoru předveďte pouze to, co v daném zaměstnání uplatníte a nic víc.
2. dosavadní snaha: s ohledem na nutnost přijmout nějaké zaměstnání, vyhovět svému okolí a zvyknout si na pracovbní dobu a úsilí. Snaha tedy může být vlažná až usilovná.
3. reálné možnosti v regionu: každý region je jiný, někde je průmysl, někde cestovní ruch, někde nic. Je dobré si zjistit, jaké jsou zde možnosti, co všechno je k dispozici. Může zde být i jiná možnost přijmu, než práce v zaměstnání.
4. podpora osudu: jde o významnou okolnost, která může přinést štěstí.
5. podpora společnosti: je nutné zvážit, zda se budeme spoléhat na podporu společnosti, zda máme naději na získání dobrého zaměstnání nebo zda bude lépe spoléhat sama na sebe a hledat nějaký alternativní zdroj příjmu.
6. schopnost ve svém oboru: každý má zájem uplatnit své schopnosti, zejména pokud jsou mimořádné. Kdo nemá mimořádné schopnosti, hledá místo všude tam, kde by mohl být úspěšný.
7. mimořádné, výjimečné schopnosti: ty mohou být v každé oblasti a u každé schopnosti. Dobrá paměť, řízení vozidel, zdraví a otužilost, jednání s lidmi, rychlost, pozornost, a také vnímání duchovního světa. Každý by měl své schopnosti znát.
8. dosažená praxe: v některých oborech je více než vzdělání, při nástupu do zaměstnání je délka praxe zajímá. Někdo se nechá zaměstnat zdarma nebo s malým příjmem, jen proto, aby získal požadovanou praxi. To se týká rutinních i tvůrčích oborů.
9. dosažené vzdělání rozhoduje spolu s praxí o oboru uplatnění, není dobré mít vyšší vzdělání než nadřízený, aby se neobával konkurence.
10. možnosti rozšíření specializace: to se řeší až podle nabídek zaměstnání. Někdy se hodí řidičský průkaz, znalosti cizích jazyků, práce s počítačem, profesní kurzy s certifikátem. Zaměstnavatel podporuje studium, které pak může využít a některé kurzy a přeškolení organizuje za výhodnou cenu Úřad práce.
11. řízení vozidel, práce s počítačem, cizí jazyky: pro mnoho oborů jsou tyto znalosti přínosem, ale tam, kde přínosem nejsou, je v přijímacím řízení uvádět nebudeme.
12. taktika při pohovorech: jednáme zcela přirozeně asi tak jako s nadřízeným a snažíme se komisi přesvědčit, že právě pro tu funkci, o kterou máme zájem, jsme se narodili.
13. osobní charisma: to je dobrá věc, ale dá to práci. Lidem nesmí nic vadit a komunikace i jednání musí být na úrovni. Charisma se nebuduje, je to vedlejší produkt práce sama na sobě.
14. schopnosti jednat s lidmi: mám takový postup: vhodným způsobem něco sdělím a pak čekám, co řekne. On něco řekne, já něco řeknu, zase on, pak já a mám snahu docílit dohody a vzájemné shody. Když mám sdělit něco od nadřízených, tak tam není moc prostoru pro vyjednávání, prostě to oznámím. No a když mi někdo něco říká, tak se snažím to přijmout a neoponovat. A vím, že úsměv ozdobí každého. Také vím, že přijetí vztah posiluje a odmítání vztah oslabuje.
15. spolehlivost a odpovědnost: pro vztah velmi důležité a kdo nemám nějakou schizku, ta s tím problém nemívá. Co se dohodne, to se splní, čas schůzky se dodržuje. Očekávání okolí je dobré plnit.
16. intuice, inspirace, tvůrčí schopnosti: tyto vlastnosti se hodí lépe do samostatné tvorby a podnikání než do zaměstnaneckého vztahu a v rutinní práci se nevyužije vůbec. Tyto schopnosti ověří až výsledky tvůrčí práce, nemluví se o nich, to musí být zjevné až podle osobních úspěchů.
17. vytrvalost a rychlost při práci: když se rozhodujeme pro nějakou práci, tak zvážíme, zda budeme stačit těm mladým svižným.
18. zda už osud nové zaměstnání našel: na to mohou odpovědět karty nebo kyvadlo.
19. práce v oboru a v regionu: to je nejlepší řešení, když to nevyjde, hledáme práci v podobném oboru nebo i někde dál.
20. kde hledat práci? Určitě všude, kde se dá něco najít. Na Úřadu práce, přes známé, vyhledáme firmy v regionu a do vhodných zaneseme žádost, sledujeme na Internetu, čteme inzeráty.
21. otrocká práce: prý budeme mít jen otrockou práci a ještě o ni budeme prosit. Dnes to tak vypadá. Určitě však se časem najde něco lepšího.
22. pouze brigádnická a příležitostní práce: aspoň to, ale musí se minimalizovat výdaje a žít společně s dalšími přispěvateli nebo sponzory.
23. jiné možnosti získání financí a soc. zajištění: půjčky určitě ne. Pro někoho by bylo řešením žít v nějakém squotu nebo s více osobami ve společné domácnosti. Pak to chce mít dobrý přehled o možných sociálních dávkách na všechno možné i nemožné, požádat o ně a získat je.
24. aktivita v alternativním oboru: je hodně oborů, které může po zaškolení provádět každý. Recepce, prodej na čerpací stanici, hlídací služba, call centrum nebo sběr informací.
25. nejprve nový partner, pak zaměstnání v jeho regionu: zvláštní situace nastane, když hledáme jak životního partnera, tak i zaměstnání. Kdo není vázán na bydlení, hledá kdekoli nejprve partnera a pak se k němu přistěhuje a práci hledá v novém regionu.
26. stěhování za prací: i to se může stát, pak mají děti "tátu jen na neděli".
27. práce v zahraničí: dříve se jezdilo za prací do Německa, Anglie, Francie i jinam, naši lidé tam prováděli práce, do kterých se místním nechtělo, dnes se situace mění, západ začíná mít problémy a pracovníci se vracejí domů.
28. politická práce, státní zaměstnanec, policie: práce ve státních službách je dobré řešení pro každého, kdo k tomu má předpoklady.
29. erotika, prostituce, společnice: také toto je běžné zaměstnání pro chvíle, kdy se zde dobře platí nebo když nic jiného ženě nezbývá. Žena, která na to má, může to mít také jako druhé zaměstnání.
30. hledat mimo uvedené oblasti. Věřme tomu, že i člověk, který vůbec žádné příjmy nemá, nakonec žije, jen mít naději, vůli k životu a nějaké to štěstí. Však ať se stane cokoli, vinu za neúspěch a zbabraný život nenese elita, ani stát, ani finanční systém, ale vždy jen obyčejný člověk.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)