lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

11 - stávající zaměstnání

Všeobecně platí: kdo je ve svém zaměstnání spokojený, ať pro druhé vytváří příznivé podmínky
a ať svoji firmu dobře reprezentuje. Kdo v zaměstnání spokojený není, nemůže odcházet
do nejistoty. Nejprve ať si najde něco lepšího.
1. spokojenost v zaměstnání:
2. kariéra, schopnost se prosadit:
3. budoucnost firmy, společnosti:
4. kredit firmy, společnosti:
5. schopnosti manažmentu:
6. vliv majitelů a akcionářů:
7. pracovní doba:
8. finanční ohodnocení:
9. otrocká práce:
10. schopnosti a předpoklady pro práci:
11. kredit u nadřízených:
12. budoucnost zastávané funkce:
13. cizí zájem o zastávanou pozici:
14. možnosti usnadnění práce:
15. možnosti zlepšení práce:
16. doplnit kvalifikaci:
17. dosažená praxe a zapracování:
18. podpora osudu:
19. intriky a úklady:
20. jak společnost podporuje firmu:
21. změna majitele:
22. vliv konkurence:
23. osobní vztahy na pracovišti:
24. zda přejít na jiné pracoviště: to je dotaz pro karty. .
lg_poradna.jpg (6582 bytes)