lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

12 - firma a její prosperita, zaměstnání a kariéra

1 Vaše současné zaměstnání, společnost, na kterou se ptáte:    
2 prosperita firmy:    
3 Vaše kariéra ve firmě:    
4 jak působíte ve firmě:    
5 vztahy na pracovišti:    
6 postavení na trhu:    
7 schopnosti vedení a managementu:    
8 vztahy ve vedení firmy:    
9 jak jednají nadřízení s podřízenými:    
10 důvěra ve firmě:    
11 podpora úřadů:    
12 finanční situace:    
13 vliv dodavatelů:    
14 vliv odběratelů:    
15 spiritualita, podpora, štěstí:    
16 bloky a překážky:    
17 vliv konkurence:    
18 vztahy mezi firmami stejného majitele:    
19 obliba, kredit firmy:    
20 reklama, internet, povědomí o firmě:
21 zájem úřadů, riziko podnikání:
22 nové možnosti:
23 nové trhy a odbytiště:
24 půjčky a dluhy:
lg_poradna.jpg (6582 bytes)