lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

17 - magie, esoterická služba

1. zapojení do zavedených církví:
2. psychotika, schopnost vnímat duchovní svět:
3. víra v duchovní svět:
4. vztah k duchovnímu světu:
5. osobní level, vyspělost osobnosti:
6. motivace ke kontaktu nebo ignoraci duchovního světa:
7. vliv rodiny a nejbližších:
8. zdroj spirituálních informací:
9. osobní představa o vlivu duchovního světa:
10. osobní průvodci a ochránci:
11. osobní kredit u vlastních průvodců:
12. souvěrci:
13. duchovní vlivy podporující:
14. duchovní vlivy omezující, blokující a trestající:
15. přístup ke stromu poznání:
16. přístup ke stromu života:
17. příprava na život, osobní zásady:
18. láska, nenávist, komunikace s lidmi:
19. osobní potřeba duchovní pomoci:
20. podpora v potížích:
21. štěstí:
22. úroveň spolupráce:
23. ezoterická služba:
24. magie, zasahování do osudů:
lg_poradna.jpg (6582 bytes)