lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

21 - podpora početí a mateřství

Podpora početí a mateřství spočívá v odstranění bloků a zábran v početí, podporuje plodnost ženy i muže, pozve do života duchovní bytost, podporuje udržení těhotenství a usnadňuje porod. Podpora končí na počátku kojení. Součástí je doplnění energie a podpora psychiky rodičů.
1. jaká je naděje, že partneři budou mít děti: karty a duchovní svět to ví, lze se tedy zeptat rovnou a hned na začátku. Zde jsou vypsány podmínky, které musí být splněny pro naději, že do rodiny přijde dítě. Je dobré, když dítě přijde do manželství, protože jsou zde legislativní podmínky ve prospěch dítěte. Když se partneři rozhodnou, že mohou mít děti, mají výhodu v tom, že si mohou užívat sexu bez antikoncepce. Pokud žena zatouží mít děti, je to zpravidla způsobeno přítomnosti duše, která chce vstoupit do života. Když manželé s dalším dítětem váhají, tak se prostě spletou a už je na cestě.
2. zdraví ženy: nejde jen o schopnost početí, úspěšné donošení a porod, ale o celkové zdraví, aby žena zvládla ve zdraví zátěž, která je s těhotenstvím spojena. O zdraví ženy a schopnosti splodit děti rozhodne gynekolog.
3. zdraví muže: u muže se sledují genetické předpoklady a množství a pohyblivost spermií.
4. taktika oplodnění: taktika početí je v literatuře dobře popsána a známa. Žena má ovulaci a plodné dny, muž má několik dní sexuální přestávku, aby měl dostatek semene. Podmínkou je předání genetické informace od muže do ženy při pohlavním styku.
Orgasmus muže spojený s ejakulací je psychickou záležitostí. Psychickou blokaci může způsobit mnoho příčin, ale všechny je možné rozpoznat a odstranit.
5. sociální podmínky: stav a podmínky, sociální úroveň rodiny hraje roli v tom smyslu, že si duše své rodiče vybírá nebo je rodina vybrána průvodci, pokud má duše plnit nějaké životní poslání. Může se také stát, že nový člověk pro úspěšné splnění svého životního poslání potřebuje určité vlastnosti nebo naopak muž má nevhodné genetické vlastnosti, pak může žena podlehnout lásce jiného muže. To by vadit nemělo, protože o vztahu otce a dítěte rozhodnou zcela jiné okolnosti, především láska, komunikace a společné zájmy. O vztahu na celý život rozhodne první rok života.
6. mateřské schopnosti: některé ženy jsou rozené matky, mají pro mateřství a výchovu vrozené předpoklady, určitě není nejlepší vše dětem dávat, měly by se samy přičinit v rámci přípravy na život. Sebeobsluhu, kterou děti zvládnou, musí provádět samostatně, zejména když je na to dost času. Každý člověk, zejména malé dítě, potřebuje mít alespoň jednoho člověka, kterému může zcela důvěřovat. Tuto roli plní nejčastěji matky, ale také prarodiče.
7. otcovské schopnosti: od matky i otce děti napodobují modely chování, opičí se. Otec musí být dětem dobrým příkladem, problémový otec způsobí pozdější partnerské problémy a neúspěchy, protože ženy hledají muže po vzoru otce a muži jednají ve vztahu a životě podle modelů svých rodičů. Otec je dívkám vzorem pro příštího partnera a synům otec předává všechny své zkušenosti při sebeobsluze a údržbě domova.
8. společenská úroveň rodiny: kastovní systém sice zavedený nemáme, ale přesto jsou rod a rodina ukotveny v určité sociální vrstvě a sociální skupině. Je potřeba tuto úroveň udržet nebo i zvýšit. Proto záleží na tom, aby se narodilo dítě bystré a zdravé, nejlépe s předpokladem sociální a názorové shody. Je pak věcí výchovy, aby se úroveň zachovala nebo zlepšila.
9. duchovní orientace, víra, ideologie: každá rodina má nějakou tradici a víru. Potřebné je, aby měli manželé, rodiče, stejné názory, aby se shodli na výchově a nehádali. Mohlo by se stát, že by ve výchově nebyli jednotni. V takové situaci se stává, že se děti rozdělí a každé inklinuje k jinému rodiči podle sympatií a názorové shody.
10. tradice rodu a rodiny: kult a rod rozhodují o udržení rodu, aby se navraceli vlastní členové, kteří již dříve rod, jeho možnosti, majetek a moc udrželi a posílili. Stává se, že tvůrčí člověk vybuduje prosperitu rodiny, dům a firmu, ale pak se narodí někdo zcela cizí tradici, možnosti pouze využívá a třeba i zlikviduje. Kdo má takové povědomí, jako měla dříve šlechta, udržuje památku na předky, jejich odkaz, skutky, obraz a předměty, nyní lze i hlasový a videozáznam, tím vytvoří podmínky pro návrat člena rodu do nového života. Rodina se větví, tedy si udržet také svůj kult a do nového vztahu pozvat souvěrce.
11. pozvání duše do nového života: selhání při oplodnění jak přirozenou, tak asistovaným způsobem, mohou blokovat duchovní vlivy, zabránit příchodu duše k rodičům. Když mají rodiče splněny všechny podmínky a vyslali informaci, že si přejí mít dítě, a přesto se nedaří, pak může jít o uřknutí, prokletí a zablokování třetí osobou nebo karmický problém. To jsem schopen odstranit.
12. udržení těhotenství: ženy, kterým jsem pomáhal s početím, potřebovaly také pomoc s udržením. Když se objevila krev, hned mi volaly a odstranil jsme negativní energie, které se na tom podílely. Pomohlo to. Snažil jsem se také usnadnit porod odesláním příznivé energie. Moje pomoc skončila až když žena klientka začala kojit.
13. Ženy ve věku 40 až 50 let prožívají druhou lásku, ještě přemýšlejí o mateřství, vyloučené to není, je to však spíše krásné snění. Podle sebe mohu slíbit, že takové krásné snění o mládí může vydržethodně dlouho, vydrží zejména těm, kteří mají rádi lidi a svět. Potřeba dítěte je tam, kde je nutné předat a udržet majetek, to se pak mateřství řešili jinak. Když to nutné není, ponecháme osudu prostor pro pěknou náhodu a nebudeme se ptát karet a předjímat, zda další dítě ještě přijde. Zeptám se, zda tomu něco brání a pokud ano, tak se bloky odstraní, aby měl příznivý osud volnou cestu. Pak je vše na nejlepší cestě, na dítě se můžeme těšit a tím dát vztahu hloubku a krásný smysl.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)