lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

25 - láska jako stav a energie

Jak to udělat, abychom žili v lásce
Dobrovolnost ve vztazích je kosmický zákon.
1. sociální podmíněnost lásky: rozhodujícícm prvkem je vliv společnosti, její direktivy, mediální manipulace, sankce za projevy lásky, předkládání ideálního modelu partnerského vztahu, který mají všichni přijmout. Společnost má na lásku a partnerství zcela účelový vliv. Tomu se lze vyhnout tím, že ve svém soukromí vytváříme to, čemu se říká domov. V soukromí prožíváme lásku podle vlastních představ.
2. člověk bez lásky: prožívání lásky a všeho co souvisí je zcela osobní záležitostí, tělesná dispozice je sice důležitá, ale psychické předpoklady jsou rozhodující. Prožívání lásky má své příčiny, rozhoduje harmonie ve vztahu, společné názory, touhy, zájmy a úspěchy. Rozhoduje také schopnost komunikace, protože především v komunikaci projevujeme svoji lásku. Ne každý dokáže druhému říci: "Mám tě rád".
3. zvíře bez lásky: láska je životní energie a potřebuje ji každý tvor. Inteligentní zvířata (psi, koně, kočky, deflíni a všichni další) jsou schopni navázat silný citový vztah s člověkem a když člověka ztratí, často zemřou žalem. Některá psí plemena a také koně se zapojují do terapie člověka. Každé zvíře, které člověku zachrání život, má právo na lidskou inkarnaci. Lidské duše mohou do koňského a psího těla také vstupovat.
4. informace a energie: jde o dvě formy komunikace a obě mají na lásku a partnerství vliv. Na komunikaci velmi záleží, je nutné správně užívat obě složky, informaci i energii. Ovšem i zde platí, že všeho se správnou mírou. Nesdělujeme zbytečné informace a také přemíra pozornosti a lásky může vyvolat opačnou reakci, odmítnutí až nenávist.
5. sebeláska: zde je dobré začít. Mít se rád má také své podmínky, musíme jednat v souladu se svým svědomím, bez frustrace, občas úspěch a pracovat na sobě, občas se něco nového naučit a když jsme si vědomi svých slabin a nedostatků, tak se snažíme je odstranit. Kdo je v pohodě, šíří svoji pohodu do okolí.
6. láska jako stav mysli: pojem láska není jednoznačně definován a tak každý může za lásku označit něco jiného. Lásku nelze přikázat: miluj! musíš milovat! Lze jen říci: chovej se tak, abys mohl být milován a oblíben. Jeden pejsek miloval všechny psy až do chvíle, než ho jeden větší pokousal. Kdo je v pohodě, miluje a má rád, posiluje svůj stav v rámci sebeprojekce tím, že si myslí, že také jeho všichni milují a mají rádi. Není asi snadné rozpoznat prožívání pohody, lásky a rauše.
7. láska jako napojení na zdroj: ženy mohou hledat u mužů pocit bezpečí a sociální podpory, muži u starších žen mohou hledat zasvěcení do lásky a do životní zkušenosti. U mladších žen a dívek toho muž může najít opravdu hodně. Takto se napojí na zdroj a když funguje, je to zdroj partnerské lásky.
8. láska jako nástroj manipulace: láska je mostem, po kterém k člověku může přijít cokoli. V reklamách skoro na všechno najdeme obrázek mladé ženy nebo dětí. Cokoli jsme ochotni přijmout, když někdo prohlásí, že je to projev lásky a že to lásku přináší. Na výzvu: "jestli mne máš rád, tak to pro mne uděláš", můžeme reagovat podobně: "jestli mne máš ráda, tak uděláš pro mne zase tam to."
9. způsob komunikace: na partnerskou lásku má velký vliv způsob komunikace. Především musíme partnerovi naslouchat a snažit se mu vyhovět a aktivně se zapojit do plnění společných zájmů a plánů. A pozor na lež, nelze ji vždy odsoudit, zejména ne tehdy, když je zřejmé, co chce tazatel slyšet. Odsoudil lze lež, která někomu způsobuje problémy nebo jde o manipulaci.
10. trefa do černého: takto označuji sdělení v dobré víře a někdy z legrace, které ovšem druhou stranu zraní, vznikne trapas a snaha partnera vztah ukončit. Měli bychom zpozornět, jde o zásah osudových sil ve snaze vztah ukončit. Když se to opakuje, zvážíme, zda má vztah budoucnost.
11. postupně a trpělivě: jinak to nejde, vztah se upevňuje zvolna a dlouhodobě. Když dáváme, co partner potřebuje, a když dostáváme, co od vztahu očekáváme, zbývá jen vytrvat, nic velkého neřešit, improvizovat a dodržovat dohody. Zde uvedené zásady jsou obecné, platné pro všechny vztahy.
12. snaha získat lásku: co dělat, abychom získali lásku? Pracovat na sobě, abychom těm druhým měli co dát. Mít dobrý vztah s lidmi ve svém okolí, nekazit si pověst, zajít mezi lidi a když to jinak nejde, pořídit se milé zvířátko.
13. nenávist: láska a nenávist jsou dvě sestry. Lásku zrada nebo selhání v nenávist snadno změní. Když se to stane, těžko se komunikuje, ale měl by se vztah urovnat a ukončit, jinak se může stát, že negativní nenávistná energie zablokuje vztah nový.
14. souvěrci: to jsou osoby ze stejného kultu, ze stejné duchovní cesty. Mohou mít sdílené průvodce, podobný osud a jako partneři mohou mít zcela harmonický vztah. Doporučuji, aby se do partnerského vztahu scházeli souvěrci. Dříve se scházeli jinověrci, tito nyní své souvěrce hledají.
15. lásku partnerovi, dětem a všem: to je sice krásná myšlenka, ale nepřichází sama, musí být splněny podmínky, musíme se snažit. Můžeme mít všechny rádi dokud nás nezklamou a pokud jde o děti, tak ty nás budou milovat, pokud je dobře připravíme na život.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)