lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Sdělení o karmě dnešní "Západní říše římské"

-
- Mám zde napsat toto: mám jako jediný právo karmického odpuštění. Problémy západních zemí jsou jejich karmou, tedy trestem za jejich historické i současné skutky. Jsem jediný, kdo může problémy západu zastavit. Odměna, kterou mám za to dostat, jim bude sdělena a nemusí být určena mně a nemusí mít finanční formu, může jít o změnu zákonů. Pokud za to peníze dostanu, bude mi sděleno, jak a na co je mám použít.
-
- K tomu dodávám, že vím, oč jde, a že tuto službu přijímám. Jde však o to, zda tomu uvěří a zda budou ochotni mne požádat a splnit podmínky, které jim také někdo sdělí. Já osobně projevuji účast postiženým a je mi smutno z toho, co se děje, ale pomoci mohu až budu požádán, což být nemusí, protože "Bůh zatvrdil jejich srdce". Sdělil jsem nabídku a tím to pro mne končí. Určitě také nestojím o mediální pozornost. Je docela možné, že se jen někdo tímto způsobem zbavil odpovědnosti. Vím sice, jak to bude pokračovat, ale jinak se mne to vůbec netýká.
-

Rules

lg_eng.gif (2255 bytes)
- I have to write here this: As only one I have right to do karmic forgiving. Problems of western countries are caused by their karma, the punishment for their historical and nowadays acting. I’m the only one who can stop problems of the west. Reward I’ll get for that will be explained and doesn’t have to be meant for me and doesn’t have to be in form of money, it can be in form of legislative changes. If I’ll get the money, I’ll be informed on how to use them.
- I have to add, that I know what that is and I accept the task. However the thing is of others will trust and will be willing to accept my conditions, which will be shared with them. Personally I feel with handicapped ones and I’m sad because of what is going on nowadays, but I can help only when asked for, which might not come because “the Lord made their hearts hard.” I gave the offer and with that it is finished for me. I also don’t desire media attention. It is quite possible that someone this way got rid of responsibility. I know what comes next, but otherwise it is not my concern.

překlad Morell Sunweaver