lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Chyby v Matrixu

-
- Chyby v Matrixu jsou takové dnešní téma, nejsem sám, kdo se jimi zabývá. Všichni se ptáme: tak by mne zajímalo, kde a kdy bohové udělali chybu? Nešlo o chybu, ale odhad v dobré víře a v dobré vůli, jenže každá myšlenka se jednou vyčerpá a je nutné ji nahradit.   Potíž je v tom, že každá úprava vztahu někomu vyhovuje a jinému vadí. Subjekty, kterým určitá pravidla vyhovovala, si své postavení a jejich platnost zajistily mocí. Je zde nabídka výhodnější alternativy, ale jejímu přijetí brání všeobecná až likvidační nedůvěra a blok komunikace bohů s lidmi. Také pro naší dobu platí "a Bůh zatvrdil jejich srdce". V každém konfliktu je nastavena konstanta obrácení, to je chvíle, kdy jedna ze stran vzdá svůj boj a přijme požadavky protivníka. Dnes jsou konstanty boje nastaveny na absolutní nulu, což je zcela likvidační pro jednu ze stran a nelze předem určit, která to bude. Napravit tuto chybu lze dvěma způsoby. Zvýšit hodnotu konstanty obrácení, to se projeví tím, že obě znesvářené strany projeví zájem o dohodu nebo kompromis a také tím, že vyšší autorita rozhodne jejich spor způsobem přijatelným pro obě strany. Aktivizuje se Universum a rytíři přijímají novou funkci, ochranu bezbranných proti mocenské zvůli.       
- Další chyby v Matrixu: do partnerského vztahu se scházejí jinověrci tam, kde jeden partner má alternativní sklony. Úkolem druhého je hlídat jeho názory a jednání. Do partnerského vztahu by se měli scházet pouze souvěrci ze stejného kultu.
- Na počátku věků bylo stanoveno, že se bohové rozdělí na tvůrce, správce a likvidátory. Likvidační právo má nyní úroveň o dvě vyšší, každá úroveň má čtyři složky: prostí, inteligence, tvůrci a správci. Spory má řešit úroveň vyšší a každý tvůrce může likvidovat a měnit své vlastní dílo. 
- Všechny chyby v magii se v této době vyhrotily a způsobily chaos, nedůvěru, záměnu identity a fatální nedodržování smluv a dohod. Snaha uzavřít dohodu je považována za slabost. Řešením je usazení velkých skupin na vlastním teritoriu a jejich ochrana zde. Ozbrojené síly mohou působit pouze na vlastním území. Nemohou pobývat na území
jiného státu.
- Bez korekce platí "čím více, tím více", naopak správa systému na své úrovni zajišťuje funkčnost, na nižšší stabilitu a bezkonfliktnost, na vyšší návaznost a napojení. Toto uspořádání zůstává na všech úrovních.
- Zákaz sexuality pro pěkné chvíle je také chybné. Aby se člověk nevěnoval sexu nebo jiným nežádoucím aktivitám, je plně zaměstnán a zatížení je přizpůsobeno pro mladé zdravé. Pro mnohé zaměstnance je zátěž likvidační a následně finančně zatěžuje stát ve zdravotní péči a v případné invaliditě. Tento problém by řešilo zkrácení pracovní doby až na 4 hodiny denně a ve volném čase by měl být člověk veden k zájmu o erotiku a sex. Oblast erotiky a sexu by se stala náhradním programem a také vhodnou formou relaxace.
Zákaz a obstrukce erotiky a sexu je i z hlediska státu chybné a kontraproduktivní.
- Ukončení likvidace duchovních bytostí je záležitost Universa. Na úrovni Universa toto plní Čandragupta s mandátem perských mágů a Melkor s mandátem temných rytířů. Volal jsem Čandraguptu, sdělil, že o tom uvažuje. Volal jsem Melkora a také on sdělil, že to zvažuje. Někdo by měl útočníkům sdělit, ať přestanou na lidi útočit, protože mnozí lidé jsou schopni veškeré útoky likvidovat. 
-
-
-