lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

To hlavní

-
- Vesmírní bohové mne požádali, abych sdělil všem tuto hlavní informaci:
-
- Smyslem existence člověka je jeho povznesení, rozvoj osobnosti a jeho schopností a dovedností, aby později byl schopen doplnit bohy a spolupracovat s nimi.
-
- To znamená dát člověku dobré a správné informace a pozitivní energii. Umožnit člověku napojení na bohy, oni ho pak už sami na spolupráci připraví. Působení zůstává zde na planetě v rámci kultu, odcházet na jiné planety tito lidé nebudou. Odměnou je věčný život, trvalé vědomí, sociální zajištění v inkarnaci a životní partner souvěrec. Své úkoly budou plnit pak společně jako pár.
-
-