lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Program "Přirozená víra"

-
- Program píši v naději, že čtenáři pomůže se zorientovat v mém psaní a rozhodnout se, zda přijme Přirozenou víru jako svoji životní cestu a možná také jako životní poslání. Můj osobní program? Předat zájemcům své zkušenosti a znalosti, to lze osobně i zde na stránkách bez osobního setkání. Nedělám nic výjimečného, co dělám, může dělat v podstatě každý, ale jen ten, u koho budou předpoklady úspěchu a kdo bude mít zájem o spolupráci, získá napojení, bez napojení nic nefunguje. Druhým bodem programu je prožívání a podpora nahoty, erotiky a sexu, včetně sexuální magie. To doma, v přírodě a na dohodnutých akcích. To je výzva pro mladé, já mám na to čas jen do 75 let. Třetím bodem programu je likvidace temných sil budu tím chránit sebe i své přátele a uvolňovat cestu. Moje aktivita není proti nikomu zaměřena, myslím, že ji mohou všichni přijmout.
- Na úrovni nejvyšší najdeme program rozšíření života do celého hmotného kosmu, do všech vhodných prostor. Člověk zde umožňuje vznik nových bytosti a tvůrčí působení. Právě nyní se vyhodnocují zkušenosti z lidské existence a vytváří nový Matrix.
- Všechny ostatní nižší úrovně bytí jsou vázány na naši planetu, když duchovní podstata entit se z celého vesmíru stáhla právě sem, na naši planetu, motivace jsou však různé. Myslím, že všechny civilizované silné entity mají vesmírný původ, ale mnoho příchozích entit zde zaniklo. Právě dříve příchozí se snaží zabránit v dalších příchodech. Ti, kteří přišli nepozorovaně, snáze se někde usadili, ti, kteří udeřili silou, zanikli. Nebudeme se ptát entit na původ, ale na jejich další plány, jak se zapojí do pozemských systémů.  
- Potenciál moci bude vycházet z velkých skupin, entit, kontinentů a subkontinentů. Globalizace se neosvědčila, chyběl plán a program, tak nebyla funkční. Také není zájem vše podřídit jediné moci a jediné cestě, protože velké skupiny se liší svým původem a životním stylem podle životních podmínek a vlastní tradice. Svoji historii si budou psát samy. Vlastní moc a vlastní kredit budou mít také některé subjekty v Evropě. Nad tím vším působí obnovené Universum pouze jako boží soud a arbitráž dobrých vztahů mezi velkými skupinami, Universum řeší a odstraňuje všechny projevy násilí a mocenské zvůle. Realizovat tyto úkoly však budou lidé, mágové a kněžky, anonymně a se schopnostmi.  
- Ještě jednou se zmíním o úrovni "entity", tedy velké skupiny s vlastní spiritualitou. Zabírají prostor kontinentu nebo subkontinentu, v dnešní době vznikají nové, tak jsou samozřejmě menší. Já prosazuji Přirozenou víru a předpokládám, že bude působit v části Evropy a některé zásady Přirozené víry budou součástí transformace jiných velkých entit. Nutno dodat, že transformace stejně jako Přirozená víra, se budou inspirovat spirituální zkušeností a vlastní potřebou. Pro všechny je závazný pouze svět bez násilí a válek. Tato úroveň rozhoduje fatální a osudové záležitosti, svůj národ nebo národy inspiruje a vytváří nové možnosti. Prognosticky připravuje pro svoji entitu program a dbá na její prosperitu. 
- Další úrovní jsou kulty, duchovní spupiny s vlastní identitou a spiritualitou. Kulty jsou nositelé životního stylu, životních hodnot, řeší inkarnace a knihu života ve které zapisují vlastní rody a jejich příslušníky. Kulty vedou rutinní spirituální praxi na úrovni esoteriky nebo šamanismu. Přijímají informace (inspirace) a energie (podpora uzdravení) a to vše ve prospěch svých rodů a rodin. Rod by měl uchovávat památku na asi 50 bytostí, stálých členů. Partnerský vztah je možné řešit jako trvalou dvojici pro všechny inkarnace. Určitou míru dobrovolnosti a svobody ve vztahu je však nutné udržet v každém vztahu.   
- Já osobně se budu věnovat vztahům mezi velkými skupinami, velmi mne těší, že se mnohé plánované války nerealizovaly. Budu také podporovat Česko, Německo a Polsko, prosperitu, ale pouze okrajově, protože zde vnímám příznivý vývoj a moje pomoc není zapotřebí. O to více se budu věnovat kultovní nahotě, erotice a sexu. Budu dávat a šířit lásku. Tyto stránky také využiji k předání svých zkušeností a znalostí nové generaci.  
- Důležitá zásada: kultovní erotiku a vůbec všechny projevy nahoty, erotiky a sexu, si řídí každý kult zcela nezávisle. Vše je dovoleno, pokud se na tom shodnou všichni přítomní. Také rod a rodina mohou erotické chování upravit podle svého. Do této oblasti společnost nijak nezasahuje. Mučení a týrání do této oblasti nepatří, žádoucí je spojení s láskou.  
- HASNA -