lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Mnoho hlav

-
- Tak jsem věřil tomu, že už nenapíši ani písmenko a najednou vize o mnoha hlavách. Takový model o tom, kdo rozhoduje, jak se jeho vůle projeví a jakou změnu přinese. 
- Takže vidím jednu místnost ve které je asi sto hlav, jsou v policích a vypadají jako ty na které se v obchodě nasazuje paruka nebo jako busta významných osob, ale jsou velmi barevně vyzdobeny a tak se jedna od druhé liší, já jsem je ale odlišit nedokázal, protože jich bylo moc a znaků ještě více. Vliv a moc rozhodovat a měnit svět měla pouze jedna hlava. Problém byl v tom, že se na tomto postu asi po deseti minutách měnily a to zcela chaoticky, nepředvídatelně a bez jakéhokoli řádu. Bylo však možné rozpoznat, která hlava je právě u moci, která rozhoduje. Netrvalo však dlouho a vystřídala ji jiná. Ujal jsem se hlídání, ktrerá hlava má právě moc, tu bystu jsem vzal a postavil ji na čestné místo. Nikdo to ode mne nežádal a nikoho nezajímalo, kdo právě vládne. Takže marná a zbytečná snaha. Nechal jsem toho, když se otevřela další místnost a těch hlav tam bylo snad tisíc. Tak jsem tam bezradně stál a pak pustil písinko a mám snahu to zapsat a na základě této modelové situace pochopit obecná pravidla moci, jak to vlastně funguje a co je to moc.
- Moc určitě je dána napojením na systém, funkčností, pevností - neovlivnitelností, ochotou podřízených naslouchat - osobní autoritou, nástroji prosazení, osobním programem, potřebností a pevností s jakou se mohou podřízení ukotvit. Také schopností svěřený program realizovat. Tak ty namalované hlavy vlastně žádnou moc neměly. Jdu dospat.
- Tak to jsou hlavy napojení, které moc zprostředkují. Postupně se budou přidělovat jako duchovní princip moci a napojení. Podstatná je volba barev.
-