lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Program

-
- Opakování není na škodu a zpravidla bývá článek lépe napsaný a téma rozšířeno. Opět se vracím k tématu člověk versus Bůh. Cílem je vytvoření funkčního a harmonického systému v souladu se stvořením. Nikdo není a nesmí být vyloučen. Člověk byl stvořen údajně jako nástroj ověření Matrixu a pro nápravu případných chyb. Jistě je co napravovat a každý subjekt má fungovat na základě jemu určeného programu. Tedy program pro člověka má být také v souladu s lidskou přirozeností a program Boží je zase v plném souladu s přirozeností Boží. Není důvod to spojovat, zejména když jsou zde rozdíly, které působí nepřátelství, což je všeobecně uznaný fakt. Na počátku Knihy Genesis je známý příběh Adama a Evy. Bůh lidem odepřel poznání, symbolizované jablky stromu poznání. Také uvedl důvod, aby se člověk nemohl vyrovnat Bohu. Člověk však našel spojence, který mu poznání dal. Každý, kdo dává lidem poznání, provokuje Boží hněv a provokuje války. Nyní nastala nová situace v několika ohledech. Boží svět vyčerpal své síly, protože člověk bez poznání může plnit pouze jeho direktivy jako anděl, ale nemůže posílit jeho řady a spolupracovat. A pokud ano, pak jedině s podmínkou nepřátelství vůči člověku. Tento systém však vyčerpal své možnosti a stal se likvidačním pro celý systém života. Severní Korea jako první přišla do cíle, další čeká stejný osud. Nastal čas pro změnu.
- Je zde síla, která by byla schopna usmířit Bohy mezi sebou i ve vztahu k člověku, ale zde řešení není. Tak se stalo, že celá duchovní podstata Vesmíru přešla sem na planetu s cílem planetu ovládnout. V ozdravném procesu zanikly temné energie, virtuální parazité a útočné egregory. Co zbylo, je zapojeno do pozemských systémů s minimálním omezením. Situace se zklidnila, i když apokalyptické síly dojíždějí svůj likvidační program, který se daří plnit jen částečně. Entity se rozdělily na milovníky a bojovníky podle toho na jaké energii je založen jejich program. Nikoli však na základě konfrontace, ale spolupráce, také funkčnosti a harmonie. Bojovníci mají možnost se zdokonalovat v boji s tím, že mají chránit milovníky a řešit jejich konflikty z pozice síly Universa a pokud nemají boj jako zdroj energie, pak se mohou věnovat adrenalinovým aktivitám. Případná smrt je součástí jejich her a nezatěžuje karmu. Bojovníci nesmí útočit na milovníky a nemají k tomu ani důvod.
- Za milovníky označuji všechny, kteří mají snahu řešit svůj program na základě lásky, poznání, dobré vůle a pozitivní energie. To je také můj program a mám snahu tuto oblast otevřít a zpřístupnit lidem. Patří sem také erotika, nahota v přírodě, sexualita a hasna, což jsou chráněné rituály s prvky erotiky a sexu pro pozemské lidské kulty. Milovníkům patří také rozkoše, psychické extáze a všechny životní radosti zejména ve vztahu se souvěrci.
-