lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Rozvolnění

-
- Pro téma o kterém chci psát, zvolil jsem pojem "rozvolnění" a ve slovníku jsem našel tato synonyma: rozvolněnost, liknavost, nevázanost, lhostejnost, nedbalost. Ve vyhledavači jsou také články, kde toto slovo bylo použito a tyto nabízejí další synonyma, uvolnění, zvolnění, zklidnění a vytvoření nových možností, odpočinek. Když mám na mysli řešení problémů současného světa, pak soudím, že všechny tyto významy lze použít. Současný svět je nyní nejen v chaosu a krizi, ale také v křeči, které prospěje rozvolnění.
- Tedy rozvolnění společnosti, rozvolnění sociálních vztahů, rozvolnění správy a politiky. Také lze uplatnit zásady "Nech to být" a "O nic se neštvi". Co by to znamenalo? Ponechat volnost vývoji, na který lidé stejně nemají skoro žádný vliv, správní rozhodnutí jsou nepochopitelné a lze je vysvětlit jako projevy schizofrenie, tedy jednání pod plnou kontrolou duchovních sil, které sám aktér nedokáže vysvětlit ani sám sobě, ani druhým.
- Jistěže se církve rozpadnou a vzniknou kulty a sekty, v politice a správě se projeví anarchismus, lidé si dopřejí nevázaného sexu aniž by to někoho trápilo, vliv státu oslabí a posílí nezávislá ekonomika, vzniknou nová centra moci a posílí správní autonomie. Vše bude dál fungovat, protože svět už delší dobu řídí spirituální síly. Působí jiné osudové síly a dál platí, že někdo je osudem veden, jiný vláčen, ale osudu nikdo neunikne. Jsem si jist, že jde o boží síly, které jednají ve prospěch člověka místo spirituality sloužící "Bohům".  
- Nyní zde řešíme roli Krista a Antikrista, systém jediné cesty a jediného prostoru mnoha cest. Jediná cesta symbolizovaná prostým křížem jde za svým cílem a vše ostatní opomíjí. Současně zakazuje alternativu a vše, co by záměry blokovalo nebo zdržovalo, likviduje a trestá. Právě tuto vlastnost je nutné rozvolnit a přejít na systém mnoha cest. Kdyby nebyl Kristus glorifikován a Antikrist démonizován, došlo by k této změně včas. 
- Pro úspěch tohoto záměru musíme pochopit roli Krista. Kristus patří mezi nejmocnější duchovní síly a působil ještě před hmotou. Jeho atributy jsou prostý kříž jediné cesty, monstrance vznešenosti a nektitického obdivu, kniha moudrosti, obsahující zásady, plán a program záměru jediné cesty, to je symbolizováno jako "Duch svatý". Pak má ještě okovy pro všechny, kteří se z jeho jediné cesty snaží uniknout. Kristus nedovoluje žádné rozvolnění, když se jeho síly vyčerpají, nastupuje Antikrist a pravidla rozvolní. Nastane situace, ve které se každý snaží prosadit svoji vůli bez ohledu na zájmy druhých a potřeb společnosti, pak nastane situace pro novou Kristuvu cestu, ovšem podle nových pravidel. 
- Jak se zdá, rozvolnění je lidské společnosti nyní vnucováno silou, protože musí nastat. Římský správní systém vyčerpal své možnosti a musí být nahrazen. Celá společnost si musí odpočinout, vyhodnotit dosavadní cestu, najít a prověřit mnoho nových cest, najít nové cíle, vytvořit vizi nové společnosti a stanovit priority. K tomu potřebuje rozvolnění správních vztahů a morálních hodnot. Obávám se, že tyto zájmy budou prosazeny silou.
-