lg_coven.jpg (6927 bytes)
Pravidla

Identita a kredit

-
- Ve jménu čehosi většího se vzdáváme svých výhod a svého pohodlí, omezujeme své možnosti a omezujeme svoji vůli. Tak tomu bylo, když Mojžíš přinesl desky s Deseti přikázáními, Lévi s nimi udělali krátký proces, rozbili je, snad je ani nedočetli. Mojžíš musel na kopec znovu, kde mu vysvětlili, že přikázání nejsou pro ně, že jsou určeny těm, kterým budou vládnout. Tak už za Mojžíše před třemi milénii byla společnost rozdělena na elitu a plebs. Toto rozdělení platilo pokud byla elita málo početná, nejvýše do 15 procent počtu populace a 85 % společnosti tvořil plebs, který elitě předával, co potřebovala. Na základě takového rozdělení lidstva byla vytvořena Římská říše a tato zásada byla jedinou a nezpochybnitelnou pro všechny, kteří se chtěli podílet. Nyní je tento model již neudržitelný. Je nutné vytvořit nová pravidla, ale ve jménu čeho?
- Kdo by chtěl změnit svět, musel by nejprve pochopit ten současný a předložit vizi čehosi lepšího, aby ve jménu jeho vize byl někdo ochotný omezit své možnosti. Píši to proto, že dosud jsem nabízel nové možnosti, nyní však si přeji omezení a to ve prospěch své vize nového světa, kterou jsem snad ještě ani nepředložil. Budu na tom pracovat.
- Nyní to omezení: ve jménu funkčnosti a ochrany proti manipulaci považuji za nutné, aby každý subjekt přijal jednoznačnou identitu a při svém jednání svoji skutečnou identitu sdělil. To se týká duchovní bytosti, duchovní i světské skupiny a každého člověka. Bude nutné vytvořit nejprve podmínky, aby takové jednání nepřinášelo riziko v komunikaci ani ve vztazích. Nyní komunikují anonymně mnozí lidé, hlavně však duchovní svět mimo bezpečí souvěrců. Po přijetí a uplatnění této zásady pak můžeme řešit kredit subjektu, odpovědnost, funkčnost systému, posílit důvěru, budeme pak všichni jednat v dobré vůli a dobré víře s jistotou, že dobrá vůle nebude zneužita a postavení ohroženo.
- Uznávám, že takový přístup je možný jen v bezpečí souvěrců a že pro mnohé aktivity je nezbytná skrytá (okultní, hermetická) praxe. Současné sledovací možnosti nedovolí se někde ukrýt, tak nás, kteří nejsme zapojeni do systému, chrání snad jen chaos a ona absence vize nové společnosti. Tak, a mám pocit, že jsem opět na začátky svých snah.
-