lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)

Přirozená víra

lg_HERMESIS.gif (2484 bytes) Moje osobní spirituální zkušenost a orientace
lg_mapa.jpg (8507 bytes)
Zkušeností mám opravdu hodně a budu se snažit si na ně vzpomenout. Nedají se nikde opsat, možná nějaká okultní praxe se tím zabývá, ale pouze pro své souvěrce, což nezjistíme. Začnu tím podstatným. Znalosti z oblasti magie jsou pro každého zdrojem nových možností a moci. Proto je zde snaha a příkaz nedávat lidem žádné pravdivé informace z této oblasti. Měli bychom si však uvědomit, že držet lidi v nevědomosti nebo mystifikaci zcela eliminuje možnost spolupráce a mystifikovaní jednotlivci jednají nepředvídatelně a mohou způsobit i vážné potíže a mohou být zneužiti v případě přizvání ke spirituální praxi. V takovém případě může být užitečná až příští generace. K prosperitě společnosti jsou zapotřebí také správné informace o duchovním světě.  
Dominantní duchovní směry přijaly program spásy a zotročení člověka a rozdělily lidstvo na elitu a plebs. Elita dostala účelové informace a plebs plané teorie. Problém nastal, když bohové potřebovali posílit. Z pozemských zdrojů to možné nebylo. Do funkcí bohů (správa velkých skupin) a dominátorů (malé skupiny a jednotlivci) přicházely bytosti z vesmíru, jenže služba v cizím prostředí je problematická a nepřátelská. Je tedy nutné uvolnit přístup ke stromům života a poznání a doplňovat dominátory a bohy z vlastního prostředí. To je cesta k osvobození člověka.
Další důležitá informace: člověk je také duchovní bytost, je po určitou dobu ve hmotném těle, ale přijde čas, kdy hmotné tělo opustí a stane se duchovní bytostí. Doporučuji tedy se k duchovním bytostem chovat přátelsky, neodvádět, neohrožovat jejich existenci a jednat s vědomím, že i my budeme jednou na jejich místě. Nejlepším řešením je vědomé udržování vzpomínky na zemřelé předky, zachování podoby, videa s pohyby a gesty, jejich řeč a osobní předměty. Umožnit návrat do prostředí, které pomáhali vytvořit.    
Platí v realitě i v duchovnu, že spolehnout se dá pouze na své souvěrce. Každý by měl usilovat o ukotvení ve skupině jemu blízké, která uznává shodné životní hodnoty a která nabízí životní styl podle jeho představ. Jen těmto průvodcům a ochráncům může důvěřovat a položit se na svůj osud jak plavec na vodu. Ti, kterým vyhovuje kult nebo církev kam patří jejich rod nebo rodina, nemusí nic hledat, pro hledající píši tyto stránky a věřím, že pomohou.
Pod vlivem žido-křesťanství jsem duchovní diminátory považoval za všemocné a vševědoucí. Ani jedno pravda není. Všemocné nejsou proto, že jakmile svůj záměr zveřejní, hned se najde několik oponentů, kteří záměr zablokují. A vševědoucí také nejsou, protože svět je plný lží a falešných představ. Přesto dominátoři mají pod kontrolou asi 90% všech důležitých lidských rozhodnutí.
Jak tedy s duchovním světem komunikovat a jak spolupracovat? Kdo přišel na svět s vlastním úkolem nebo kdo vlastní úkol, poslání, přijal později, snaží se ho plnit. Za tímto účelem získal vše potřebné pro úspěšné splnění, tedy schopnosti, informace a energii, životního partnera a sociální zajištění, jistě ještě další podmínky a možnosti. Později potřebuje také ochranu před opuštěním cesty, nemocemi, bloky a jinými překážkami ze strany těch, kteří změny odmítají. Podle úrovně pak schopnosti obrany sílí, až může dojít ke smíru a vyrovnání nebo k likvidaci jedné ze stran konfliktu. Řešení konfliktu a smíření přenecháme svým dominátorům. Dohody a smlouvy můžeme uzavírat pouze se svými průvodci, pouze je žádat o radu nebo pomoc. Bytosti z jiného kultu (víry, církve) odmítat, neoslovovat a ignorovat.   
Může se stát, že k nám přijde cizí duchovní bytost a vydává se za naše vlastní nebo za někoho jiného a to vždy účelově ve snaze manipulovat nebo získat nějakou výhodu. Přijměte ode mne planoucí srdce lásky a to vložte do ega příchozího. Když se za někoho vydával, změní se do své původní, vlastní  podoby. O původu bytosti také splehlivě svědčí vztah k nahotě (lásce, erotice a sexu), penězům, zdraví a štěstí, co jsou lidské priority a ty podporují pouze bytosti vzešlé z pozemského člověka. Vesmířané nikoli a často se setkávám se snahou získat pro sebe pro vztah i spolupráci. Neplatí to pro všechny.
Nedávno jsem si přečetl zásady New Age a usoudil jsem, že jsou shodné. Do tradice New Ago patří Sluneční Božstvo. Možná Přirozená víra z New Age vychází, obsahuje však více informací. Možná, že někdo později Přirozenou víru mezi směry New Age zařadí.
.
.
.
.