lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)

Právě dnes
Dnešní datum je spojeno s podzimní rovnodenností a hodí se zapamatovat. Na Youtube bylo několik videí věnováno příchodu Židovského Mesiáše, asi přišel jak se dá, protože situace se zklidnila. Jeho jméno je tradiční, ale není to jednotlivec, je to větší počet archetypálních bytostí. Jména jsem opsal z videa na Youtube: Yahushui a Yahuwah. Nic nového na Googlu jsem našel další jména: Yahushua, Joshua = Yoshua, Jesus or Yeshua, pokud Židé uvěří, že Mesiáš přišel, tak nám jméno a další informace sami sdělí.     
Já vnímám zklidnění energií a pocit volné cesty. Konzultoval jsem to na Skype s přítelkyní, zeptali jsme se oba karet a výsledek obou výkladů byl podobný. 1. rytíři perského původu budou hledat nové hodnoty a působení, 2. archandělé budou akceptovat moji cestu, ale jinak si půjdou dál svojí cestou, 3. židovská správní elita: bude se snažit, aby vše fungovalo jak má, 4. a vztah s přítelkyní se zlepší, sblížíme se. 5. podmínky pro založení a udržení kultu. Nepříznivou situaci mohu zlepšit vlastní snahou a pak bude vše fungovat jak má.
Ještě mne čeká několik let života a ty bych chtěl věnovat kultu zaměřeného na přežití a lásku včetně hasny a sexuální magie. Pro přežití jako ideální vidím společný život v komunitě asi 12 osob. Zatím nemám pro tento záměr ani peníze, ani dost vztahů, ani místo k usazení. Věřím však v osud, když mi takový úkol dal, tak mi jistě také pomůže. Penízky bychom si vydělávali příležitostně, pak esoterickou praxí, školením a workshopy. Vše další by záleželo na zájmech a představách členů skupiny. Takže právě dnes jsem záměr sdělil.
.