lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)

Vyznání víry
Já, Pavel Němec, duchovním jménem Medy, sděluji, že jsem takto duchovně orientován:
Na nejvyšší úrovni vyznávám bytost Nejvyšší síla, která mne orientuje a usměrňuje, dále vlivné čtyři entity: život a zdraví, dárci, tvůrci a hasna. K těmto entitám se obracím s probami o pomoc a svědčím, že jsou na straně naší planety, funkčnosti a harmonie.  
Svět vnímám velmi pozitivně jako velké dílo Stvoření, jehož přirozenou součástí je pozemský člověk a z něj vyšlé duchovno. Jsem připraven tento systém podporovat a chránit. Uznávám vše živé zde na planetě, všechny entity považuji za pozitivní a chyby vidím v chybném programu. Věřím, že se lze se všemi dohodnout. Přeji si svět bez válek, násilí a beznaděje, aby každý byl schopen zajistit své přežití a vztahy v lásce. 
Snažím se vytvořit pro sebe a své blízké společné malé království, ve kterém bychom stranou od společnosti žili svým vlastním životem. Do svého soukromí zvu také souvěrce, především ženy zaměřené spirituálně, které nepohoršují lidské rozkoše a které mají úctu k planetě a lidskému tělu. Ve vztazích pak uplatníme a prověříme své představy.     
Obracím se o pomoc a spolupráci k bytostem vzešlým z člověka, tedy těm, které v předešlém miléniu byly v inkarnaci. Pro trvalou připomínku mám na ploše počítače jejich fotky. Mezi nimi jsem za nejvyšší autority pro svoji cestu vybral dominátory mistr Leonardo, Mata Hari a John Lennon. Tyto může přijmout každý.
Od roku 1987 jsem aktivní v oblasti duchovní, mým výhradním úkolem je obnovovat (invokovat) duchovní bytosti, tím řešit stav vyhoření a obnovit funkčnost a prosperitu. Věnoval jsem se věštectví a léčitelství, své schopnosti jsem si ponechal a zkušenosti předávám mladým ženám a všem zájemcům zde na stránkách. Zatím žiji v osamění.   
Mám právo karmického odpuštění a tak mohu odpustit i způsobené násilí a utrpení s tím, že se nebudou opakovat a svůj program transformují. Za zdroj potíží považuji záměrně chybný řád světa vytvořený na základě Římského práva a duchovního systému jediné cesty. Za cestu nápravy považuji prosazení a legalizaci existenčních alternativ. 
Den 23.9.2017 považuji za den obrácení a zklidnění, kdy si duchovní svět uvědomil, že ohrožením světa jsou ohroženy duchovní bytosti také. Za této podmínky lze procesy změn přerušit do roku 2100, tento čas je dán všem pro orientaci v nových podmínkách.
.