slunce.jpg (11665 bytes)   lg_medyeu.gif (2135 bytes) Přirozená víra, vstup
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes) 

Komunikace s lidmi

  Komunikace mezi bytostmi je plnohodnotnou součástí reality a má věrně také realitu zobrazovat. Jsme zvyklí, že na informace zpracované na počítačem se můžeme spolehnout. Při jakékoli pochybnosti pak uvažujeme o tom, zda počítač není zavirovaný. Pokud je komunikace v lidském prostředí realitě vzdálena, pak také se musíme zajímat o její nápravu.
Vesmírný zákon ukládá, aby se všechny spory řešily na úrovni argumentu. Ať každý sdělí své požadavky a svá přání těm, kterých se to týká. Může pak očekávat, že mu bude vyhověno. Pokud ne, ať se dohaduje a předkládá argumenty, kterými dokáže oprávněnost svého požadavku. Na vyšší úrovni jde o diplomatické jednání. Kdo se obhájí, může se prosadit.
  V běžné komunikaci však o konflikty a sebeprosazení nejde. Své komunikační schopnosti využíváme ke sdělení toho, jak vidíme svět, tedy pravdy a také projevení lásky, přátelství a dobré vůle vůči svému okolí. Žádný člověk a vlastně žádná bytost sama sebe nepovažuje za cokoli méněcenného a očekává, že okolí bude projevovat určitou míru úcty a taktu. Jednat se svým okolím budeme tak, abychom posílili dobré a přátelské vztahy. Ve vztahu podřízený a nadřízený budeme dodržovat profesní konvenci a především budeme plnit pracovní povinnosti. Podřízený bude vědět, že nadřízený je jeho dobrodinec a nadřízený si bude vážit profesní dovednosti svého podřízeného a nebude jej zaměstnávat zbytečnými úkony.
  Ve volném čase a v rodině si pak budeme hledět vzájemně vyhovět, neboť   jistě známe očekávání druhé strany a sami jsme také sdělili své představy. Každý člověk musí být nějakou dobu také sám a jistě bude mít svůj prostor, ve kterém může být sám sebou. Společné rituály pak utužují sounáležitost skupiny, ať plánované a sváteční nebo zcela pravidelné a všední.
  Kdo se nějakou dobu nedívá na televizi, brzy jí odvykne a už ji nepotřebuje. Pokud jde o televizní zpravodajství, tak ho přijímám z velkou nedůvěrou, protože v letech 1995-2005 jsem si vyslechl pět zpráv o události, o které jsem věděl, a všech pět zpráv obsahovalo velmi účelová a neodpovídající sdělení.

 

vysilac.jpg (20767 bytes)

Komunikace s duchy