slunce.jpg (11665 bytes)  lg_medyeu.gif (2135 bytes) Přirozená víra, vstup
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes)

Kultovní kodex

K sestavení kultovního kodexu, tedy   ke stanovení kultovní kultury jsem přizval své přátele i z jiných skupin, nejde tedy pouze o záležitost Přirozené víry. Smystem kultovního kodexu je otevřít možnosti nekonfliktinímu spolužití různých kultů a jejich soutěži o přízeň člověka. Základní myšlenkou je bod první.

1) každý bude usilovat o blaho svého kultu a nebude napadat a narušovat kulty jiné.
2) bůh-bytí je sice jen jeden, ale je to dárce kauzality a není prostoru mimo něj, je daleko od nás, neoslovuje nás a my můžeme poznávat jeho zákony. Jeho programem je rozšíření harmonického společenství inteligentních bytostí do kosmu.
3) bohové ve smyslu našeho pojmu jsou dominantní duchovní bytosti, které vytvářejí sociální společeství a mohli vyjít i z člověka. Lze je nazývat Dominátory. Mezi takové bytosti patří Thoth, Hór, Budha, Brahma, Zeus, Belial a Bafometh - a může jich být více.
4) respektování cizích dominátorů je základem kultovní kultury.
5) základem duchovna je spiritismus, jehož podstatou je spolupráce člověka s duchovními bytostmi vzešlými z lidské inkarnace.
6) magie je oblast spirituality zabývající se prosazením kultovních sociálních zájmů.
7) veškeré spory se mohou řešit na úrovni magie v konfrontaci argumentů.
8) veškerá dobrá i zlá zkušenost je kultovně přenosná.
9) přijetí těchto zásad, může být důvodem k vzájemné podpoře.
10) základem moci je magie. Magie je především službou, kdo ji zneužije, může o své schopnosti přijít.

 

znak

Anarchální systém