slunce.jpg (11665 bytes) lg_medyeu.gif (2135 bytes) Přirozená víra, vstup
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes)

Kulty Přirozené víry

Přirozená víra budiž přijata jako výchozí teze k přijetí konsensu mezi jednotlivými pozemskými kulty. Záměrně obsahuje pouze obecné, snad všeobecně přijatelné zásady.
Pak předpokládám, že na základě Přirozené víry jednotlivé pozemské kulty rozvinou vlastní odlišující kultovní zvyky a sociální systémy. Kulty se odlišují především duchovními autoritami (dominátory), kultovními zvyky a odlišným stylem života nebo alespoň hodnotovými prioritami. Nebude vůbec na škodu, pokud se mezi jednotlivými kulty rozvine soutěž o přízeň člověka.
Zde uvedu čtyři kulty a jejich dominátory, které lze zařadit do Přirozené víry. Všichni čtyři uvedení zakladatelé kultu byli na své cestě zastaveni a nemohli tak dokončit své životní poslání.

Rozdíly

zapad2.jpg (24420 bytes)