slunce.jpg (11665 bytes)  lg_medyeu.gif (2135 bytes) Přirozená víra, vstup
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes)

Osobní profil

  Přirozená víra není pro každého a tak se nabízí otázka, jaké vlastnosti mají mít lidé, které lze za stoupence Přirozené víry považovat? Pokusím se zde vypsat jakýsi morální kodex stoupence Přirozené víry.

1)  Je schopen samostaného kritického myšlení, úsudku a argumentace.
2)  Jedná v dobré vůli a má snahu se s každým dohodnout.
3)  Má rád život a nevyhýbá se žádné životní radosti.
4)  Odpovědně plní své životní poslání.
5)  Dbá na svůj osobní duchovní růst a své zkušenosti předává dalším zájemcům.
6)  Posiluje své ego, cíleně rozvíjí své dobré vlastnosti a schopnosti.
7)  Prosazuje Přirozenou víru a propaguje ji.
8)  Zřizuje a udržuje svůj vlastní mocenský rod.
9)  Lež odsuzuje jako nepřijatelnou formu komunikace.
10) Peníze má rád jako nástroj civilizace a prostředek ocenění zásluh.

 

slunce2.jpg (14259 bytes)

Vize člověka   Vize společnosti