slunce.jpg (11665 bytes)  lg_medyeu.gif (2135 bytes) Přirozená víra, vstup
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes)

Vize člověka

1. Pozemský člověk má zvláštní postavení v kosmu zejména proto, že je schopen zcela samostatného uvažování.
2. Schopnost samostatného uvažování a samostatného osobního rozvoje je darem Stvořitele a kdokoli toto popírá, popírá samotného Stvořitele.
3. Od člověka se očekává, že bude zcela samostatně myslet a nabízené hotové soudy, teorie a ideologie přijme pouze jako vodítko a pomůcku k osobnímu prověření.
4. Každý člověk má možnost cokoli odmítnout, ale každé odmítnutí odcizuje. Proto se uzavírají smlouvy a dohody, které je pak nutné dodržet.
5. Člověk nemá žít sám, má se snažit o vytvoření harmonických mezilidských vztahů a skupin a to na zásadě, že každý spolupráce má být přínosná pro všech zúčastněné.
6. Aby člověk byl přínosem pro své okolí, musí respektovat oprávněné zájmy, snažit se vyhovět, snažit se dohodnout. Údělem člověka není sloužit, ale spolupracovat.
7. Každý z nás má rozvíjet své osobní schopnosti, zejména ty, které posílí jeho sociální postavení. Svůj talent si přenese do příštího života.
8. Je nutné věnovat náležitou pozornost těm, kteří jsou na nás odkázáni, tedy dětem, lidem nemohoucím a podřízeným.  Všem dejme to, co od nás oprávněně očekávají.

 

dobravule.jpg (27004 bytes)

Vize společnosti