lg_prirozvira12.jpg (7493 bytes)

Přirozená víra

1. proč hledat novou víru

Každá myšlenka se jednou vyčerpá a musí se nahradit myšlenkou novou. To platí všeobecně, ale do úrovně na které se řeší magie a spiritualita, vidí jen málokdo. Monopol spirituality a víry mají nyní velké církve, i když jejich vliv slábne a potřebují stále více peněz od státu, stále mají rozhodující vliv na myšlení a chování mnoha lidí. Přední členové věnují mnoho času hledání způsobu, jak pozice církve udržet a posílit. Vývoj ve společnosti, zejména pak věda, znalosti a  zkušenost z urychleného vývoje, u lidí působí pochybnosti a hledají nové spirituální cesty. Svoji víru nazývají: vím, že nad námi něco být musí. I když je nikdo neorganizuje a nesděluje informace k přijetí, jejich názory na duchovno jsou blízké nebo shodné. Budeme tedy řešit dvě záležitosti: proč lidé opouští křesťanství a co vlastně hledají. K tomu pak vše kolem, co s tím souvisí.
Až pochopíme, jak spiritualita funguje, budeme přemýšlet o tom, jak ji využít pro vlastní prospěch a že ani zde není nic zadarmo, budeme muset spolupracovat, abychom získali, budeme dávat.
Brát a dávat v oblasti duchovna, magie, ezoteriky, má mnoho podob. No a co získávají a co musí dávat věřící velkých církví? Tam najdou především souvěrce, kteří sdílejí stejné hodnoty, názory a životní styl. Budeme také hledat hodnoty, názory a životní styl pro své souvěrce. Určitě se budeme zabývat rozvojem a uplatněním osobních schopností a také prožíváním příjemných a pěkných společných chvil. Budeme také řešit budoucnost, nejlépe život věčný.

2. funkce spirituality