lg_prirozvira12.jpg (7493 bytes)

Přirozená víra

3. co vlastně chceme a co hledáme

Lze odpovědět, chceme být úspěšní a snadno dosahovat svých cílů. Abychom fungovali my i skupina, ve které se angažujeme, do které patříme. Když máme svoji vlastní spiritualitu, jsme samostatní a soběstační. Když máme spiritualitu cizí, jsme jako děti, o které se musí starat rodiče a které samozřejmě musíme poslouchat, jejich pokyny nás vždy omezují a ne vždy nás posílají správnou cestou.
Všichni snad máme stejné priority, zdraví, peníze, lásku a štěstí, jen pořadí je jiné. Máme potřebu rozvíjet a uplatnit své schopnosti, zejména ty, které druzí nemají. Chceme mít volný čas a prožívat pěkné chvíle. Abychom toho všeho dosáhli, máme přidělenu životní roli nebo životní poslání a to chceme plnit, stejně tak si přejeme, aby společnost, pro kterou pracujeme, prosperovala.
Podle kosmického zákona "stejné přitahuje stejné" budeme využívat spirituální síly, které nám pomohou naplnit naše plány a splnit úkoly. Jde o spolupráci, ve které naše úspěchy jsou úspěchy společné pro všechny, kdo s námi spolupracují. Nejde o službu ani otroctví, kdy dostaneme příkaz a abychom přežili, děláme věci, které nás nebaví a které snad ani dělat nechceme.
Pro vlastní osobní růst potřebujeme uplatnit vlastní vůli a vlastní rozhodnutí. Potřebujeme volný čas a volné prostředky pro realizaci vlastních zájmů, což může být forma odměny. Aby to fungovalo, musí mít každý člověk dobré vlastnosti a užitečné schopnosti. Základem pro splnění této podmínky je vytřídění duchovních principů a odstranění těch, které působí mocenskou zvůli.
Pak také chceme mít dobré partnerské vztahy, ať již své vztahy organizujeme jakkoli. To je splněno pokud máme vztahy se souvěrci, kteří mají zájem o stejný nebo podobný styl života a naše snahy hodnotí příznivě a my jejich také. Pak mohou muži slyšet pochvalu a ženy kompliment. To vše splní harmonie mezi lidským a duchovním světem. Nelze uplatnit duchovní monopol, musíme otevřít větší počet existenčních (i duchovních) cest.

4. harmonie v duchovním světě