lg_prirozvira12.jpg (7493 bytes)

Přirozená víra

4. harmonie v duchovním světě

Máme možnosti, máme plány, někdo větší, jiný malé. Já osobně mám velké plány a sny, ale nic se mi nedaří dokončit, vše je na samém počátku zablokované, což je asi důvod, proč se tímto tématem zabývám. Mám se dobře, mám vše, co k životu potřebuji, ale je to spíše štěstí, než výsledek mé vůle a snahy. Nemohu dělat skoro nic, tak likviduji překážky v duchovním světě, spaluji a měním spirituální energie a bytosti. Za řešení to však nepovažuji, je to pouze jen jedna z podmínek, jak se pohnout z místa. Řešení je v realitě, tedy v dohodě mezi lidmi, které by se pak promítlo i do duchovního světa.
Mohu zde jen napsat své doporučení a pak jen čekat, až posílí hlasy pacifistů žádající ukončení sporů a bojů. Jde o to, aby každá skupina měla svůj existenční prostor a mohla ve svém soukromí žít podle vlastních pravidel. To se týká velkých národů i malých zájmových skupin a rodů. Je nutné odmítnout zásadu "vítěz bere vše" a nahradit ji zásadou "můj dům můj hrad" pro soukromí a ve všech vztazích mít snahu se dohodnout a ne prosazovat pouze svoji vůli.
Řešením je jen a pouze vlastní existenční prostor a alespoň malé království pro každého, ve kterém bude respektován. Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, až se lidé dohodnou a budou respektovat oprávněné zájmy všech subjektů, pak se přenese tato harmonie i do duchovního světa. Jak prosté:
1. pro každý subjekt malé království (pro osoby, rodiny, rody, malé i velké skupiny)
2. respektovat soukromí a nevstupovat bez souhlasu nebo pozvání do cizího soukromí
3. neprosazovat direktivně vlastní vůli, usilovat o dohodu výhodnou pro všechny zúčastněné
4. v systému využívat jeho vlastní spiritualitu.
Podmínkou pro vytvoření harmonie ve světě duchovním je vytvoření harmonie ve světě lidském.
Snad se to podaří dříve, než bude spirituální svět zcela prázdný.

5. mnoho duchovních i lidských cest