lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

Přirozená víra

lg_prirozvira12.jpg (7493 bytes)

články ze září 2012:

1. proč hledat novou víru
2. funkce spirituality
3. co vlastně chceme a hledáme?
4. harmonie v duchovním světě
5. mnoho duchovních i lidských cest
6. založení vlastního rodu a kultu
7. rituály, sexualita a jiné radovánky
8. podmínky pro realizaci