lg_prirozvira14.jpg (7924 bytes)


Pravda a láska

Po roce 1990 nám sdělil prezident Václav Havel, že "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Tak jsme čekali co bude a jak se zdá, došlo pouze k diskreditaci této myšlenky, jak to už dnes bývá. Já si však myslím totéž, tak budu hledat způsob, jak toho dosáhnout. Myslím, že on sám toto prosazoval a svolával konference, kde nejpovolanější sdělovali své vize o uspořádání světa. Svět se hnul, jak se zdá, na stranu opačnou. Nevím, co všechno si tam sdělili, ale předpokládám, že účastníci došli k přesvědčení, že svět už valnou budoucnost před sebou nemá a že žádnou shodu ani program nenašli.  
Proč pravda? A proč láska? Podle mne pravda je subjektivní poznání reality a to souvisí jednak s osobní úrovní a schopností rozpoznat realitu a také se uplatní osobní přístup, vlastní hodnotící měřítko. Když takto realitu poznáme, jsme přesvědčeni o tom, že to tak je. Poznáme pravdu. Ovšem, když pak tuto pravdu máme někomu sdělit, pak se projeví ještě osobní schopnosti vyjadřování a účelový přístup. Jsou lidé, kteří bez ohledu na skutečnost sdělují druhým cokoli se jim hodí zcela účelově se záměrem druhé manipulovat.  
Osobní význam uplatnění pravdy je zásadním znakem vyspělé osobnosti. Vytváří osobní hodnotící měřítko, vytváří celý systém kauzálního poznání a tento systém se uplatní v komunikaci při přijímání všech informací. Zejména ty informace, které se nás dotýkají a které máme nějak přijmout a zpracovat,  provokují naše postoje a názory. Podle nich pak informace přijímáme a podle nich jednáme. Uplatní se také naše ukotvení ve skupině souvěrců, přijetí jejich hodnotících postojů a pak některé názory ihned přijmeme nebo odmítneme zcela v souladu s předsudky, které nám skupina a víra předala. Patří sem i podobenství o rozsévači, které svoje sémě rozhodí a něteré padne na pustou skálu, jiné na úrodnou zemi. Pravda se tak stává nikoli popisem reality, ale ukazatelem cesty v souladu s osobním ukotvením, tedy skupinou, ke které patříme. Lze napsat také, že "pravda je věrnost názorům skupiny a víry".  
A láska? Moje definice: "láska je formou odměny za dobré vztahy". To platí snad pro každý partnerský vztah, tedy vztah k partnerům i skupině. Pravda je snad názorovým východiskem vztahu a láska výsledkem harmonického vztahu. Láska se vytvoří tam, kde partnerské vztahy vyhovují a kde vztahy přinášejí očekávané výsledky, výhody nebo kde do vztahů investujeme s očekáváním návratu. Zklamání a zrada pak snadno lásku změní v nenávist a stejně tak nefunkční vztahy změní pravdu na manipulující nebo obrannou lež.
Z toho, co jsem napsal, mi pak vyplynulo, že pravda a láska jsou hodnoty spojené s funkčními vztahy a s úspěšnou realizací společných zájmů.
Krásně jsem to napsal! "Úspěšná realizace společných zájmů s cílem dosažení pravdy a lásky." Tož teda, co k tomu budeme potřebovat? Čím začneme?
vlastni-m.jpg (14079 bytes)