lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

Přirozená víra

lg_home.gif (3905 bytes)

5. mnoho duchovních i lidských cest

Mnoho duchovních cest je reálný a oprávněný požadavek prověřený mocenskou praxí. Prožíváme to i dnes po úspěšném procesu globalozace. Dříve bylo těžiště moci ve státech, státy měly více mocenských nástrojů pro udržení vnitřního klidu a bezpečnosti. Vývoj změnil státy na hospodářské jednotky a reálnou moc přenesl kamsi do globálního neznáma. Reálná moc oslabila a státy ztratily možnosti pro udržení vnitřní stability. Vznikají revoluce, kotrarevoluce a občanské války, někde pro posílení demokracie, jinde pro získání moci pro vnitřní potlačené skupiny. Státy už méně válčí mezi sebou, ale rozpadají se vnitřními nepokoji a tím se rozpadá i celá struktura globalizačního systému. Řešením je dělená moc realizovaná autonomními regiony.
Jednotlivé autonomní regiony budou mít snahu žít svým vlastním životem, jistě bude snaha uplatnit kulturní a duchovní tradice a také snaha se odlišit od ostatních celků. Předkážkou je monopol duchovní moci velkých církví a s tím souvisí snižování počtu věřících a vznik nových kultů nejen v Evropě.
Zde také musíme počítat s tím, že žádná skupina sama sebe nepovažuje za negativní, tedy za násilnou a případnou kriminalizaci vnímá jako akt nepřátelství. Každá skupina je současně nástrojem nebo prostředkem k prosazení společných zájmů svých členů a tak konflikty mezi skupinami budou stále častější, dokud tyto nedosáhnou svých cílů nebo dokud nebude vytvořený správní systém výhodný pro tyto skupiny.
Řešení autonomní moci se neobejde bez vytvoření a přijetí vlastní spirituality pro každou skupinu, tedy vytvoření děleného mocenského a správního systému se neobejde bez vytvoření vlastní spirituality. Duchovno a víra pak bude nositelem kulturní tradice a životních hodnot v plném souladu se životním stylem malého i velkého regionu a jeho obyvatel.

6. založení vlastního rodu a kultu