lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

Přirozená víra

lg_home.gif (3905 bytes)

7. rituály, sexualita a jiné radovánky

Někdy před deseti milénii se ujala myšlenka vytvoření skupin jako nástrojů k prosazení společných zájmů vlastních členů jako důsledek příchodu různých vesmírných entit na naši planetu. Vzpomínka na zánik Atlantidy byla ještě příliš živá a tak jejich příchod vyvolal konflikt. Konflikty mezi skupinami urovnával Melkor na úrovni Univerza, tedy pro celou planetu. Přál pozemským a znevýhodňoval vesmírné, až si nakonec vesmírné skupiny vynutily jeho odchod a jako vyspělejší entity ovládly celou planetu. Bez autority vznikly války a konflikty mezi skupinami, které velmi často končily úplným zánikem jedné z nich. Tak ještě dnes nacházíme na planetě pozůstatky zaniklých civilizací. Obnova arbitrážní autority má zajistit bezpečnost všech skupin snad kromě těch, které tuto autoritu budou ignorovat nebo napadat. Nejprve bude tato smiřující autorita fungovat v obasti duchovní (magii), později se její vliv promítne také do správní praxe a vytvoří se skutečně spravedlivá rada bezpečnosti.  
Jakmile bude zajištěna bezpečnost všech skupin na základě společnské smlouvy a světské arbitráže, začnou jednotlivé skupiny žít podle svých představ a své přirozenosti. Mnohé tak již žijí, ale pouze v okultní, skryté praxi, svět o nich neví a pokud se dozví, tak je fyzicky likviduje.
Když takto každá skupina bude žít podle svého, bude mít svoji identitu, svoji spiritualitu a své symboly, pak ovšem také vlastní kredit a může dojít ke kolektivní vině a jejímu potrestání. Každá skupina bude svým životem produkovat určitou životní energii ve formě emocí. Extatické energie budezné při rituálech jsou zdrojem života pro duchovní bytosti. Proto každá skupina bude mít rituály své vlastní, jejich součástí bude asi hudba, tanec, nějaká forma erotiky a sexu, bojové akce nebo sportovní výkony. Podmínkou je, aby mohli odejít ti, kterým se život a rituály nelíbí. Musí být alternativa. Kdo zůstává, nese odpovědnost za aktivity své skupiny.

8. podmínky pro realizaci