lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

Přirozená víra

lg_home.gif (3905 bytes)

8. podmínky pro realizaci

Přirozená víra počítá s mnoha formami spirituálního prostředí a aktivity a proto je omezena pouze na tyto obecné a společné zásady a doporučení. Za hlavní podmínku pro aktivitu všech subjektů bychom snad mohli považovat tuto: jednej jak myslíš, on ti to pak někdo zhodnotí a odmění.
Hodnotit a odměňovat mohlou všichni, kterých se jednání subjektu nějak dotýká. Pokud by cosi vnějšího nemohlo zasáhnout do aktivity subjektu (jednotlivce nebo skupiny), pak zde ztrácím čas a píli pouze nějakou teoretickou utopií. Jsem si jistý, že toto je cesta, která se bude realizovat a to z těchto důvodů:

1. lidstvo je unaveno konflikty a bude hledat jiný správní systém
2. Přirozená víra řešení nabízí a je zcela v souladu se záměry stvoření
3. systém je podporován vyšší inteligencí jako ověřovací správní model
4. systém má mocenské a sankční nástroje pro svoji ochranu, (nyní jen v oblasti magie)
5. přináší řešení pro všechny skupiny a jednotlivce
6. požaduje dohodu a spolupráci místo konfrontace
7. každému nabízí malé království
8. řeší osobní a duchovní růst