home_prirozvira

Přirozená víra, 2014:

lg_prirozvira14.jpg (7924 bytes)

1. proč hledat novou víru
2. funkce spirituality
3. co vlastně chceme a hledáme?
4. harmonie v duchovním světě
5. mnoho duchovních i lidských cest
6. založení vlastního rodu a kultu
7. rituály, sexualita a jiné radovánky
8. podmínky pro realizaci