lg_prirozvira17.jpg (7837 bytes)

Dát lidem novou víru
V roce 1985 jsem přijal nabídku "dát lidem novou víru". Říkal jsem si: dám lidem novou víru, pohoda. Není to ale stejné jako dát lidem kousek chleba: kupodivu, dát lidem cokoli budí pozornost celé řady stabilizujících prvků systému. Největší pozornost strážců budí snaha lidumilů dávat lidem informace a peníze. To opravdu nemají rádi. A změnit víru? Změnit Ducha svatého, program, podle kterého se vše řídí? Dříve to bylo nemyslitelné, ale už se tak děje. Svět mění své programy, svoji spiritualitu. Na těchto stránkách nechávám prvky víry pro střední vrstvu, pro tvůrčí síly. Obracíme se o pomoc ke svým předkům a výjimečným osobám, které daly lidstvu mnoho dobrého.

Dokončení později.