lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

Kult Terra

Na téma kult Terra jsem již psal. Články jsou zde v adresáři TEXTY. Psal jsem je v období od prosince 2014 do února 2015 a nyní se k této myšlence vracím. Nyní žádný kult Terra neexistuje, na Internetu je pouze terracult, který se věnuje zahradnictví. Určitě mám zájem Kult Terra založit na základě Přirozené víry. Pokud se objeví nějaký další Kult Terra, můžete mu věřit, protože všichni, kteří se ke kultu Terra připojí, postupně se Přirozenou víru vyladí. To se týká kteréhokoli místa na naší planetě. Důvodem je to, že kult Terra už má své duchovní dominátory a zve lidi, aby víru přijali a proto zde musím vypsat hlavní zásady, aby se lidé mohli pro přistoupení rozhodnout.

1. kdokoli může přistoupit a stát se souvěrcem a bez udání důvodu kult zase opustit.

2. hlavní zásadou je odmítnutí násilí, zejména válek.

3. každý se řídí svým svědomím a zkušeností, šíří pohodu a lásku.

4. jsme v plném souladu se stvořením.

5. společně podporujeme a udržujeme solidární sociální systémy, solidárně vyhledáváme zdroje obživy.

6. stejně důležité jako je práce, jsou i prožitky, nejlépe společné kultovní aktivity.

7. počítáme s obranou svých zájmů a všechny osvědčené postupy předáváme nástupcům a následovníkům.

8. ostatní zásady a zvyklosti, které zde uvedeny nejsou, každá skupina  si doplní podle potřeb, představ a zájmů svých aktivních souvěrců.