lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

Přirozená víra

lg_prirozvira17.jpg (7837 bytes)

2017

23.04.2017
25.04.2017
01.05.2017
01.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
08.05.2017
09.05.2017
09.05.2017

Dát lidem novou víru
Chyby v Matrixu
Lidská zátěž a Draci
Přirozená zátěž
Kult Terra
Archetypální bohové přicházejí od lidí
INVOKACE
FUNKCE BOHA DOMINÁTORA
DUCHOVNÍ ZDROJE