dif-olive
lg_leonardo    Kult Mistra Leonarda (da Vinci)
dif-olive Jaké jsou důvody pro založení kultu Leonardo a pro koho je určen:
Velké duchovní skupiny (církve) jsou vytvořeny pro potřeby vesmírných entit a blokují duchovní rozvoj člověka jako konkurenta vesmírných bohů. Jejich role byla spojena s duchovním zráním a výběrem osobností pro nový věk. Kult Mistra Leonarda je kultem a duchovní cestou pro nový věk a dává pozemskému člověku nové možnosti s ohledem na další roli pozemského člověka jako správce své planety a adepta na tvůrčí službu v celém prostoru. Kult je určen pro hledající, kterým již autorita církví nevyhovuje a hledají autoritu novou, ne zotročující na základě hierarchie moci a svévole, ale na základech spolupráce a respektu podle schopností a skutků člověka. 
Kult se opírá o autoritu nejvyššího a jediného boha tvůrce všeho, který se nevyděluje a který zahrnuje vše, co existuje, a nemá tedy žádné oponenty. Na tomto základě jednáme všichni na základě smlouvy a dohody, dobré víry a dobré vůle. Očekává se od nás, že budeme rozvíjet své schopnosti, dostaneme příležitost k uplatnění schopností a vlastní vůle. Odměnou je existenční zajištění, láska, dobré zdraví a štěstí jako podpora osudových sil. Vše, co existuje, je kontraproduktivní a proto budeme hledat a vytvářet harmonii, vyladíme existenční systémy a vytvoříme několik existenčních modelů, každý s vlastní duchovní podporou. Požadavek jediné duchovní cesty jako nástroj mocenské hierarchie opustíme, abychom dosáhli osvobození. Kult se stává autoritou pro životní orientaci, vytváří hodnotový systém pro názorovou shodu a opěrný bod pro vlastní ukotvení. Ikonou kultu je obraz Mona Lisa a dominátorem (nejvyšší autoritou) je Leonardo da Vinci, který nejvyšší tvůrce zastupuje.
dif-olive
Zásady
lg__texty.gif (1133 bytes) lg_mapa.jpg (8507 bytes)
dif-olive