lg_budoucnost.jpg (7666 bytes) Duchovno a víra
Podstata spirituality a opora systému
vstup, menu

 

 

 

 

 

 

 

- Právě tato oblast se nyní řeší. Když známe, jak fungují počítače, snadněji pochopíme funkci spirituality. V analogii je spiritualita počítačovým programem a těla inteligentních zvířat a člověka jsou jako hardware počítače. Samostatný člověk je jako nezapojený samostatný počítač, člověk pod vlivem správního systému je jako počítač zapojený na Internet a biorobot, tedy člověk bez vlastní vůle a bez vlastního hodnotícího měřítka, který je napojen na kteroukoli autoritu je jako terminál, i když jako počítač vypadá. Ve svém nitru není schopen samostatného rozhodnutí a v krajním případě ztrácí i pud sebezáchovy.  
- Jakou roli v našem životě spiritualita plní a k čemu je dobrá, zda ji potřebujeme a co je její podstatou? No a když nefunguje, jak má, co a proč se tak stalo? Vše se dohodlo ještě před hmotou, to už existovaly inteligentní bytosti rozdělené a elitu a plebs. Elita měla humanoidní rysy a plebs vypadal jako dvounozí ještěři. Přirozená podstata tohoto rozdělení a řeší a odstraňuje až nyní, tak si myslím, že současné procesy změn jsou zásadní a tvůrčí s vlivem na další vývoj civilizací v kosmu.
- Podstatou spirituality je myšlenka a myšlenkové konstrukce vázané na inteligentní duchovní bytost. Součástí této bytosti je pud sebezáchovy. Problém je nyní v tom, že byl nastaven jako velmi silný a rezistentní ke všem změnám. Snad proto byl stvořen hrubohmotný člověk a jeho úkolem je odstranit staré rezistentní bohy. Systém se rozvíjí jako fraktál na všech úrovních podle daných pravidel a když spotřebuje své možnosti, hledá nové uvnitř a vytváří nové. Systém roste a staré uvolňuje prostor novému. V duchovním světě s tímto mají problém.
- A co my s tím? U nás se tento spor projevuje v životním stylu a v perspektivě vývoje. Vše se nám zablokovalo, duchovní a osobní růst, láska, vztahy, prosazení schopností, svoboda a možnosti, dostáváme plané teorie a chybné modely chování, funkce jsou jen pro zaprodanou (zasvěcenou) elitu, žádná úcta, uznání ani důvěra, žádné pěkné prožitky. Ztrácíme schopnost samostatného myšlení a tím i naději na vyřešení osobních i společenských problémů. U člověka je problém i v tom, že je velmi přizpůsobivý a pokud nezná alternativu, tak si zvykne na vše, co prožívá trvale a nemá potřebu to měnit. Kdo zná alternativu, má snahu to měnit, ale stává se heretikem, kacířem, bláznem, mafiánem, úchylem, kriminálníkem, nepřítelem státu (dříve reformátorem), teroristou, pirátem, nepřizpůsobivým a/nebo ignorantem. To jsou všechno důsledky nalezení existenční alternativy a snahy se realizovat. 
- To všechno způsobily padlí andělé a bohové, útočné vesmírné mocnosti, které pronikly do vysoké magie a zcela ji překryli vlastními egregory. Vytvořili si vlastní božstva a vlastní církve s tvrzením, že vše oni sami stvořili, i když zcela evidentně nic tvůrčího v nich není. Všechny změny probíhají na úrovni magie zde v Evropě a zejména u nás, v českém kotlíčku. Prostí lidé mohou jen změny vnímat, snad spíše příznivě, podle toho, zda sledují televizi nebo své okolí a své známé. Stejně jako zájmy Francouzů nebudou zajišťovat třeba Finové, stejně tak každá skupina musí spoléhat sama na sebe a na své schopnosti a snahy. 
- Všichni ostatní, kteří nejsou zapojeni do procesu změn, mění alespoň sami sebe, svoji rodinu, hledají své osobní průvodce, určí si své plány a priority a hledají možnosti, jak je plnit. Určitě se musíme všichni zaměřit na dobrou komunikaci a dohodu, ustoupit od násilí, konfrontace, černé magie a zrady.
- Úplně všichni pak budeme hledat své kořeny, svoji přirozenost a souvěrce, kteří vidí svět a život stejně jako my.