lg_budoucnost.jpg (7666 bytes) A bude dobře!
To víme všichni!
vstup, menu

 

 

 

 

 

 

 

- Určitě bude dobře, to víme, ale nevíme, jak. Nevíme, co se zlepší a jaké budeme mít nové životní podmínky. V oblasti existence jde především o peníze. Pan Marx si vymyslel nadhodnotu a od té doby vše, co je navíc, nazývá se nadhodnota a plyne daleko do cizích kapes boháčů, kteří ani neví, odkud to přišlo. To se změní, nadhodnota zůstane tvůrčím lidem, kteří si vytvořili svoji živnost, podníkání nebo výrobní prostředky.  Funkční firmy a společnosti už se nebudou krást, bohatí už nebudou nutit úspěšné podnikatele, aby jim prodali své prosperující firmy. Rody a osoby s majetkem do 10 milionů jsou našimi spojenci, dávají nám práci a můžeme být také jedni z nich.  
- Hierarchický správní systém zajišťoval odvody zisků a nadhodnoty, tedy byl zárukou zotročení lidí. Dělená správní moc na základě regionální autonomie je zárukou vlastní prosperity.  
- Důležité jsou také pěkné prožitky, jsou zdrojem pozitivní životní energie a sbližují vztahy. Je to vše pěkné, co prožijeme a patří sem i tělesná láska, tedy sexík. Dopřávejte si ve svém soukromí sexíku podle libosti, ale tak, aby společné akce přinášely pohodu a radost, aby sbližovaly všechny, kdo se účastní. Nebezpečí přenosu pohlavních chorob je eliminováno ztrátou zájmu o sex u nakaženého. Proto nikoho k sexu nepřemlouvejte, jeho odmítání může být způsobeno přenosnou nemocí.
- Historie je dobrá k tomu, abychom si pamatovali, co se osvědčilo a co ne. Kdy který panovník vládl, není až tak důležité, důležité jsou spíše jeho skutky, způsob vládnutí. Osvědčily se statky jako zdroj potravin a způsob zemědělské výroby ve shodě s přírodou. Na každém statku řídil práci hospodář a zde pracovali čeledíni a děvečky jako chasa. K nějaké takové formě se jistě vrátíme. 
- Zdrojů naší spokojenosti bude jistě mnoho, ale mezi ty hlavní bude možnost plnit životní poslání podle osobní dispozice a talentu. To znamená, že budou zde subjekty, které budou schopny sponzorovat tvůrčí a umělecké profese, pro které nebude ve společnosti běžné místo.
- A co se starostmi a beznadějí? Své starosti pošlete "vyšší moci" a požádejte o pomoc. Přijde rada, jak situaci řešit a v případě velkého počtu stejných problémů dojde k systémové změně, to ale sami řešit nebudete. Tedy se mějte všichni moc pěkně.