lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

Řešení migrační krize

V současné době řešíme migrační vlnu přistěhovalců z Afriky a Asie. Jde o velký problém, který názorově rozděluje společnost a reálně způsobí velké politické změny především v Evropě. Vše, co zde napíši, je pouze můj názor, jsou to teze, které nemohu nijak ověřit. Můžete tedy souhlasit nebo mé názory odmítnout. 
Kauzalitu vývoje vidím takto: vládci světa pomocí vojsk NATO rozvrátili totalitní islámské státy s cílem jejich převedení na ekonomické subjekty závislé na dotacích bank. Proces nazvali "Islámské jaro", já to nazývám demokratická globalizace. Země zbavené totalitního řádu ovládlo násilí a krutost sebevražedných útočníků a Islámského státu, který moc islámský není. Následně byli obyvatelé vyzvání, aby odešli do země zaslíbené, tedy do Evropy. Zde je nesporná paralela s Exodem. Celý Exodus bylo jedno nekončící násilí, kdo se mnou nesouhlasí, toho odkazuji na Knihu Exodus. Nejsem sám, kdo vidí paralelu také s rokem 1938, také dnes je Evropa přinucena vítat utečence a jejich přílivu se nebránit a pud sebezáchovy neprojevovat, neboť se jedná o "xenofobii". Domnívám se, že migranty vítá poze církev a šlechta v naději, že upevní jejich slábnoucí moc. Evropský humanismus je reálně ohrožen. Mám snahu ještě připomenout, že každý jednotlivec bude zde jednat podle svých přirozených zvyklostí na zásadách Islámu, bude vyžadovat, aby se Evropa přizpůsobila, jen malá část bude mít snahu přijmout evropské hodnoty. Můžeme počítat se zavedením práva Šária, to snad budou prosazovat i skupiny, které Muslimy do Evropy nalákaly. Možná krutovládu zavedou jejich jménem. Dále spolu s migranty sem přichází velký duchovní potenciál Islámu, každý si s sebou přináší své průvodce a ochránce a jejich počet několikanásobně převyšuje počet příchozích fyzických osob. A současně si tito lidé sem přinášejí svoji bolest a beznaděj. Jejich energie se zde v Evropě sdílí a mnoho lidí pociťuje oslabení, paralyzaci, neklid a strach. Celá situace se stává nezvladatelná.        
Co bude? Každý potřebuje jídlo, vodu a ubytování. Zatím je teplo a tak se spí kde se dá. Ne všechny státy budou schopny se o migranty včas postarat a mnoha se jejich sen o zaslíbené zemi nesplní. Vysoké očekávání je zrádná věc. Poroste nespokojenost a tam, kde půjde o holý života, se projeví násilí, krutost, kriminální jednání. Nemyslím si, že by Muslimové páchaly sebevraždy. Když už, tak s sebou vezmou nevinné oběti. Ve špatných hygienických podmínkách se objeví infekční nemoci. Můžeme si připomenou situaci uprchlíků v Kosovském konfliktu na Balkáně. Migranti se budou jistě také sdružovat a snahu o zlepšení životních podmínek si sami prosadí.
A řešení? Co nejdříve je někde ubytovat a zajistit základní životní potřeby. Dát jim naději ve volbě: buď se asimilují do evropské společnosti nebo mohou požádat o návrat do své vlasti nebo jiné islámské země. Pokud vznikne násilí, vznikne riziko války a teroristických akcí jednotlivců. Nemám tu moc, ale vím o lidech, kteří dokáží násilí zastavit. Zadarmo to ale nebude.   
Když jsem viděl, jak po plavbě párají nafukovací čluny, napadlo mne, že je někdo, asi IS, ze země vyhání a zabírá jejich majetek, návrat nežádoucí. Běžná praxe zde na planetě. Nahlédl jsem do virtuálního prostoru a oni tam Strážci. To potvrzuje moji dřívější informaci, že v prostoru odkud přicházejí migranti, vznikne nový stát. Tato informace můj pohled na řešení nemění, ale jsme zase o něco blíž hluboké krizi.