lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

Přišli kluci z IS

Přišli za mnou kluci z islámského státu, teda jen virtuálně. Tak jsem je přivítal a ptal jsem se, co by si přáli. Sdělili, že si přejí, abych odešel někam pryč, třeba na jupiterův měsíc nebo na Mars. Pak nebudou útočit na Evropu. To je takový běžný požadavek, kdysi vyzvali Melkora, že když odejde, tak se vesmírné mocnosti vzdají násilí vůči pozemšťanům. Tak se Melkor obětoval, odešel na Plejády a vesmířané přestali s násilím vůči pozemšťanům. Zařídili to však tak, že se mocenského boje ujali pozemšťané sami za ně. Tolik na vysvětlenou. S velkou lítostí jsem jim sdělil, že zde na planetě musím zůstat nejméně čtyři milénia, mám zde práci a planetu opustit nesmím.
A co se teda stane, když zde zůstanu? Tak zmasakrují a ovládnou Evropu. Usoudil jsem, že se teda budeme muset bránit. Malou ukázku obrany jsem jim předvedl, zdá se, že byli v rozpacích. Tak jsem se jich ptal, tož hoši, co budete dělat, až vyhrajete všechny války a bitvy? Představte si, že jste úplně vše vyhráli, že jste absolutními vítězi, co budete dělat nyní?   Tak to vůbec nevěděli. Ovládneme celý svět. Vzpomněl jsem si na celou řadu vojevůdců, kterým bylo slíbeno, že ovládnou celý svět. To jistě nebude problém, připustil jsem, co pak uděláte se světem? Jak bude vypadat celý svět pod vaší vládou? Dál se už se mnou nebavili, nevěděli, naše beseda skončila.  
Tak jsem přemýšlel, co vlastně chtějí. Možná se chtějí mstít za své odmítnutí od společnosti, potrestat svět za to, že jim nedal šanci. Možná je to generace indigových dětí. Možná je zde problém s pojmy. Nemají svůj vlastní program, jen dostali moc zabíjet ve jménu dobra, Boha, sil světla, pravdy, spravedlnosti a nového světového řádu. Na základě informací z našich novin a internetu nemohu fenoménu islámského státu porozumět. Podle mé teze je vývoj důsledkem uvolnění tlaku totalitních islámských států nebo naopak snaha totalitním tlakem islámské státy obnovit. Je jisté, že civilizace nemusí všechny mocenské experimenty bez úrazu přežít.