lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

Světová krize

Poslechl jsem si našeho pana prezidenta Miloše Zemana, jak státotvorně dnes hovořil na Valném shromáždění OSN. Vysvětlil nám, že svět potřebuje ještě více bojovat, potřebuje nové drony, nové formy boje, asi gerilové, je nutné likvidovat terotismus. Tož kam utéci? Do Evropy se valí Muslimové s jasným programem, zařídit zde další islámské území, Rusové a Ukrajinci utíkají k nám, Bělorusové ani utíkat nemohou, Islám je kompletně v krizi a ve válce, v Indii hromadně popravují za znásilnění, Čína je jedno velké vězení, V Indonésii stínají hlavy za masturbaci, mít a nemít peníze je problém v celém světě. Evropa vítá Muslimy, kteří přicházejí likvidovat naši svobodu. 
Tak se ptám těch nad námi, co bude a jak bude. Řekli mi: uklidni se Meďouši, ty vidíš svět přes naše sdělovací prostředky. Jen se podívej, kdo ti zpívá. Vondráčková, Zagorová, Špinarová a další VIP seniorky. Proč? Protože jsou stále u moci ti, kterým tyto dámy zpívaly když byly ještě mladé a krásné. Tito pánové měli vše, moc, vliv  i radovánky. O vše přišli během globalizace a po vstupu do EU. Když premiér Nečas přestal platit výpalné, došlápli si na něj a nyní musí s manželkou Janou platit 700 tisíc za zbytečnosti označené za luxusní dary. V takovém prostředí mají tito politici jedinou možnost, bojovat proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli, rozhodně a nesmiřitelně bojovat proti terorismu a spojenci se hledají obtížně, všichni předstírají, že do ničeho nezasahují, ale uznávají, že se proti terorismu bojovat musí. Vzpomínáš, jak skončila Velká francouzská revoluce? Napoleon ji rozšířil do celé Evropy. Stejně tak končí "Arabské jaro", rozšiřuje se do celé Evropy. Židé končí a musí někomu systém předat, tak si pozvali své Jeruzalémské bratry. Odhazují masku, abychom mohli lépe dělit zrno od plev. Konflikt mezi vírou, mezi duchovními entitami získává dynamiku. Téma "udržení nebo zánik civilizace" už začíná být aktuální. Nejde však o zánik civilizace, ale o spor mezi totalitními systémy a evropským humanismem. Svět alternativní vizi už dávno má, ale snaží se udržet unavený správní systém, toho svého "ducha svatého". 
A co tedy bude, jak to dopadne? Špatně, říkají ti nahoře. Svět, který jsme stvořili, si zničit nedáme. Všichni bojovnícj skončí ve stavu vyhoření. Kolik jich bude, to rozhodnou ti, kteří nyní svět řídí. Až vrátí Muslimy domů a přestanou se do Islámu vměšovat a ponechají ho v sebelikvidaci, až přijmou nové vize a přestanou bojovat, pak se situace zklidní a ti, kteří nyní světu vládnou, mohou pokračovat, ovšem s novým programem. Jak daleko to dojde, to rozhodnou světoví mocnáři. Vědí vše. 
Ty také víš vše. Kdo má úkol, ať ho plní. Kdo úkol nemá, ať se někde schová a hledá zdroje pro přežití. Celé 21. století je stoletím nápravy světa. Snad se to neprotáhne.