lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

EGO, to nejcennější, co máme

Ego znamená latinsky já. Zde budu psát o tom, co to ego je, co pro nás znamená, co je to osobnost a co to pro každého z nás může znamenat, co s tím a jak to vidí okolí. Ego člověka hraje svoji roli a problém s lidským egem se řešil ještě dříve, než byl člověk stvořen. Dokud byli Plejáďané u moci a věřili, že jim vše projde, chválili se, že člověka už zlikvidovali šestkrát. Není pochyb o tom, že se o to snažili i nyní. Proč takový zájem?
Člověk už v minulých existencích dělal vážnou konkurenci vesmírným a jiným bohům a mnoho pozemských bohů a božstev vyšlo z lidské inkarnace. Vesmírní bohové se to nenechali líbit a jejich vztah k pozemskému lidstvu vyjadřuje "dědičný hřích" Adama a Evy. Bohové založili jeruzalémské sekty jako nástroj k potačení lidské osobnosti a k zotročení člověka. Stejný úkol má také Římský správní systém. A co my s tím? Bohužel to má vliv na každého člověka. Lidé jednají podle špatných zásad v rozporu se stvořením a svědomím. Takový stav je udržován sankcemi a temnou magií. Ve svém důsledku to pak lidem dává chybné modely chování a narušuje komunikaci. Dobré je to k tomu, že ve velmi podnětném prostředí a se snalostí věci se snažíme tuto nepříznivou situaci rozpoznat a překonat. Jedině mezi souvěrci tyto problémy nebudou.  
Před lety se objevil požadavek "odevzdejte své ego vyššímu Já". To znamená dobrovolně se podřizujte vyšší autoritě, i když to nebude ve váš prospěch. Ženy s tím problém nemají. Jejich podstata vychází z andělského principu a tak ženy snadno přijímají vůli silnější autority a při prosazování vlastní vůle se na tuto mocnější autoritu odvolávají. Vůli svého "Vyššího Já" přijaly za normalitu a jejich konformní postoje jim působí klid a pohodu. Podílejí se na vůli vyššího Já tím, že jeho vůli prosazují a zásady uplatňují také ve svém soukromí. V manželství by ženy měly akceptovat vůli svého manžela a společně pak akceptovat zásady svého kultu, to v ideálním případě, který však nastává jen zřídka. Co však v případě, kdy žena ví, co je dobré a má snahu svého muže podle svých správných a normálních zásad vychovávat a umravnit?        
Doporučuji všem, tedy mužům i ženám, aby si uvědomili, že jejich názorové spory mají své příčiny. Doporučuji rozdělit své zásady a chování na veřejné a soukromé. Do svého soukromí pozvat své souvěrce a své jednání přizpůsobit těm, na kterých nám záleží.
Ve svém soukromí ignorovat jakousi umělou normalitu a uvědomit si také, že nelze převychovat člověka staršího 30ti let. Ve svém soukromí si vytvořit svět podle vlastních představ a nekazit si vztahy úvahami, co by na to sousedi a co je a není normální. Etická pravidla a právní normy, zvyklosti, veřejné mínění a žádoucí image pak uplatnit ve vztazích vnějších, chovat se slušně a plnit úkoly, ke kterým jsme se zavázali a které naše okolí od nás očekává. A když neshody dojdou až k hádkám, pomůže, když sami jednáme jako by tam partner nebyl, jako bychom byli doma zcela sami. Rozdělit si peníze, úkoly a zájmy, usmívat se, nehádat a podle mé zkušenosti se později dosáhne shody a vztahy se vyladí, partneři se vzájemně přizpůsobí. A hlavně - nesloužit bez požádání a bez odměny! Místo toho myslet na své pohodlí a potěšení.