lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

Bude lépe a ještě lépe

Zastavil jsem známého muže již od pohledu duchovně zaměřeného a ptal jsem se ho, jak bude. Odpověděl mi, že bude dobře, že bude několik možností a my že si vybereme tu nejlepší. Ptal jsem se, jak bude ta nejlepší vypadat, podle čeho si tu nejlepší vybere, ale odpovědět nedokázal, dál to zatím neřešil, tak jsme tu nejlepší variantu řešili spolu na základě konkretizace našeho přání. Asi máme všichni jasno, co si přejeme a co odmítáme, protože jsme se snadno shodli, žádná pochybnost nebyla. Svoji představu jsme odeslali výše těm, co nám novou společnost připravují. To můžeme udělat všichni.
Dospěl jsem k názoru, že dosáhneme uspokojení, pokud máme zdraví, peníze, lásku a štěstí, pokud známe své schopnosti, můžeme je rozvíjet, uplatnit a být dobře ohodnoceni. Když ukončíme svoji práci, splníme si své cíle a můžeme přijmout práci náročnější a cíle vyšší. Nejsme všichni stejní, což je moc dobře, ale to vyžaduje harmonizovat vztahy na základě volby příkazu, doporučení a zákazu. Takže jdeme dál, co bude povoleno a co zakázáno a pro koho, protože rovnostářská společnost nefunguje, chyběla by motivace a společnost by neměla možnost odměny a kariéry.
Zařadit mezi dobré lidské vlastnosti skromnost, nenáročnost, pracovitost, otevřenost, solidárnost, přizpůsobivost, odpovědnost, vděčnost, přesnost, mírnost a spolehlivost? Rozdělit vztahy na veřejné a soukromé? Odmítat nebo přijímat nabídky partnerů? Chránit nebo likvidovat přírodu? Respektovat nebo zotročit člověka? Sociálně zajistit nebo držet v bídě? Uvolnit nebo blokovat lidskou tvořivost? Askezi nebo rozkoše a požitkářství? Být věrný nebo mít volné vztahy? Kontrolovat lidi, zda se chovají správně? Předkládat co je dobré a co ne? Komunikovat telefonem nebo telepatií? Problémy řešit odstraněním příčin nebo sankcemi? Přijímat informace ze všech zdrojů nebo jen z těch schválených? Bojovat ve jménu dobra proti zlu nebo všemu udělat místo v jednom systému? Posilovat psychotiku drogami? Naslouchat duchovnímu světu? Věnovat se flirtu a magii sexu? Respektovat oprávněné požadavky? Trestat hříšníky? Posílat na mučidla a do vězení? Chránit území a vytvořené hodnoty? Udržovat jednotu rodiny a rodu? Komunikovat se zemřelými? Podporovat a přijmout životní alternativu nebo vše alternativní likvidovat? Akceptovat komunitní život souvěrců nebo je rozehnat? Svobodně volit duchovní cestu nebo přijmout tu jedině správnou? Jaká omezení ctít a jaká odmítnout? Co ještě?