lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

Pokračování v cestě

Systém napravit nelze tam, kde jsem se o to snažil, musíme výš. Musíme napravit pravidla, ale postupně, citlivě, nová pravidla destabilizují a je nutné situaci ustát, stabilizovat, aby nepřešla do anarchie. Ale ani to nestačí. Je nutné změnit energie.
To je právě ta nová informace, se kterou nyní přicházím a ke které jsem byl dnes ráno doveden. Je nutné legislativně i organizačně uvolnit nové energie. Člověk může prožít asi tisíc různých prožitků, všechny přijme a vyzáří ve formě energie. Tyto přijme pro svoji další existenci také jeho spirituální prostředí, průvodci a ochránci, a protože mají zájem o určitý druh energie, tak svými direktivami upravují životní styl člověka, aby jimi žádané energie prožíval. Jsou energie slabé a silné, mezi nejsilnější patří stavy na pokraji života, boj, ohrožení, frustrace, zešílení, pak také extáze při cílených rituálech a partnerské i společné sexualitě. Současný svět má k dispozici pouze energie boje, ty byly nastaveny Judaismem, křesťanstvím a islámem. Nyní jsou však pro nás všechny likvidační a my máme volbu, buď pokračovat v likvidaci až do úplného zániku nebo dát k dispozici nové silné energie jako alternativu a naději na záchranu celého systému. Přitom energie pro svoji existenci potřebuje hlavně duchovní svět.  
Energie dodávají všechny čtyři živly, slunce i měsíc. Zdrojem energie jsou i geometrické tvary, zejména krystaly, pyramídy a jehlany, které energii sbírají a soustřeďují. Zdrojem pozitivní i negativní energie jsou zvířata domácí i divoká. Duchovní svět s energií pracuje, sbírá ji a v případě nouze nebo potřeby ji může předat živým tvorům i lidem. Hlavním zdrojem energie pro duchovní svět jsou však lidé sami. Lidé prožívají a produkují mnoho různých energií a podle situace silných, při společných rituálech pak jsou energie velmi silné, zejména při rituálech na hranici života. 
Dostali jsme se do situace, kdy je nutné energie a jejich zdroje řešit. Pro přežití lidstva je nutné otevřít alternativní zdroje a dát lidem možnosti využívat všechny. Podmínky pro energie boje, utrpení, msty, bezpráví, bezmoci a beznaděje, které se projevují terorismem a sebevraždami, zde byly cíleně vytvořeny a tento stav se musí řešit. 
Doporučuji dát lidem energie rituálů v přírodě, spojených s nahotou a erotikou, dále energie napětí ze sportovních úpolových utkání a také energie občanské neposlušnosti, která vzniká při velkých živelných demonstracích, to už zde dříve bylo. Psychologie se má této oblasti věnovat, ale cíleně ji opomíjí, snad pro její důležitost se studuje jinde? 
Druhou možností pro nápravu společnosti je spirituální úprava lidské osobnosti, zde již probíhá praxe založená na změně lidské DNA, tedy genetické manipulace. Druhou možností je změnit lidské ego vložením a přijetím duchovních principů (pajšlu) do astrálního (duchovního) těla žijící osoby. Přišli k nám mládenci z dalekých zemí s vysokým očekávání a tak je můžeme přijmout jako materiál pro etudu změn osobnosti. Když bych měl ukázat prostem na viníky současného stavu, tak ukáži na ty, kteří nám zakázali prožívat pozitivní emoce, především lásku a vnutili nám emoce boje a utrpení.
Pravidla pro sport: 1. finanční odměna ve vyšších soutěžích bude motivovat k výkonům obě strany, 2. výsledky sportovního utkání nesmí nikdo rozhodnout předem. 
Pravidla pro sexuální magii: 1. ve svém soukromí a se souhlasem všech zúčastněných lze provádět jakoukoli formu sexuální magie. 2. sexuální magii lze provádět jako rituál.
Pravidla pro politiku ulice: 1. legislativa upravuje a legalizuje politické manifestace a demostrace 2. účast je podmíněna jasnými politickými cíly a podle počtu zúčastněných jsou cíle projednány a respektovány správní mocí. 3. součástí akce je buzení emocí. 
Kdysi se mne ptali bohové, na základě jaké energie má být koncipována společnost, zda pozitivní nebo negativní. Bylo to už hodně dávno a odpovědět jsem nedokázal. Nyní už vím, že jsou zapotřebí obě. Pozitivní pro harmonii a uspokojení, negativní pro motivaci a nápravu. Podle potřeb prožívání pak upravíme pravidla pro vztahy. 
A dopřejte už konečně Sysifovi, aby svůj kámen vytlačil až na vrchol a tam ho usadil. Tím ukončí svoji práci a pak se poohlédne po vyšším kopci a těžším kameni.