lg_cesta.jpg (7759 bytes)

Pozvání na cestu

Každý to řeší po svém

Všem dominantním entitám dám nabídku na základě těchto tezí:
1. další konflikty jsou likvidační a musíme hledat způsob, jak je zastavit.
2. se všemi vlivnými entitami musíme počítat, žádnou nelze odmítnout nebo likvidovat.
3. každému lze vytknout nějakou vinu a to až k počátku stvoření světa.
4. Každá vina má původ v meznalosti nebo snaze se ubránit násilí.
5. pro řešení další pozemské existence chyby pomineme a odpustíme,
rozhodující jsou další záměry a plány, také schopnost dosáhnout dohody a smíru.
6. základem dohod je respektování cizího území a cizích zdrojů.
7. všechny konflity a války jsou pro jednu ze stran likvidační a je
úkolem Univerza je řešit a usmířit nebo ukončit direktivně.
8. Pro všechny dominantní entity platí stejná pravidla.
S těmito zásadami se obracím na Draky (Thajsko, Japonsko), Persie
(Irán, Rusko, Čína, KLDR a část Muslimů), Saudové (Židé, Amerika,
druhá část Muslimů, Irák, Afrika) Tvůrci (Evropa, evropský humanismus,
střední třída), Rytíři (Tibet, Evropa, přední východ), Peruánci
(nejen Indiáni z Jižní Ameriky) Křesťané (CJKPD z Utahu a celého světa),
Ortodoxní Židé (Palestina) Rozhodující je, jak odpoví na otázku:
"Přejete si ukončit násilí, zklidnit a harmonizovat svět?"
Jejich odpovědi:
Draci: my jsme v ústraní a likvidační konflikt v západním světě nám vyhovuje.
Persie: konflikty a boje nyní úspěšně řeší Rusové.
Saudové: voláme po Božím soudu, křižáci rozvrátili naše prosperující státy
Tvůrci: my nejsme zatím připraveni nic řešit.
Rytíři: di, Medy, do ři-ti!
Křesťané: ty jsi Satan a Ďábel, my spoléháme na pravého skutečného Boha!
Peruánci: my nic řešit nepotřebujeme.
Ortodoxní Židé: svět patří nám a nám patřit bude a sami si uděláme pořádek!

Konstatuji, že doba ještě nedozrála. Neznamená to ovšem, že by vyšší
level pasívně sledoval likvidaci světa.