lg_prirozvira.gif (2855 bytes)

škola magie

lg_magie.GIF (376 bytes)

co by měl znát každý

původ homosexuality

nástroje magie

Monopol církví v oblasti duchovna končí a otevírá se prostor pro alternativní aktivitu, která může mít mnoho podob a přináší nebezpečná úskalí o kterých by měl každý vědět. Dvě pravidla platí, můžeme se na jejich platnost spolehnout: první je analofie a fraktálu: celé Stvoření je založeno ve všech oblastech na stejných základních pravidlech, pro pochopení nižších i vyšších úrovní a oblastí můžeme použít analogii. Druhé pravidlo: jak nahoře, tak dole: vztahy mezi lidmi a mezi duchovními bytostmi mají stejná pravidla. S duchovními bytostmi můžeme jednat jako se živými lidmi. Pro oblast magie pak platí mnoho dalších pravidel, ale nelze se na ně spoléhat, snad později, až se chaos v této oblastí zklidní a urovná. Co bychom tedy měli znát:

smrtelné hříchy

spirituální působení

profil osobnosti

první krok

Magie znamená moc.  Vyjadřuje skutečnost, že právě v duchovním světě máme hledat základy podoby lidské společnosti, v analogii říkám, že duchovní bytostí tvoří software a lidé hardware lidské společnosti a všech skupin. Pokud chceme něco prosadit, musíme se seznámit se záměry duchovna třeba formou orákula, tedy věštbou, virgulí, výkladem z karet a rozpor buď akceptovat nebo jej pomocí magických postupů změnit. Druhou možností je nechat se unášet proudem, plnit svoji životní roli bez snahy prosadit svoji vlastní vůli nebo takto plnit dohodu. Jde o základní přístup člověka k vůli a moci duchovního světa. Vyšleme své prosby formou myšlenky a snažíme se je naplnit. Často se ale stane, že se naše přání splní v době, kdy už zájem nemáme. Další možností je akceptovat osud a duchovnem se nezabývat. To je většinový styl a dědictví vlivu církví. Nové duchovní směry prosazují pasívní přístup k duchovnu a životu jako základ svého učení. Abychom si nechali líbit vše, co pro nás mocní připraví a co si vůči nám dovolí. Školu magie však vyhledává ten, kdo chce do svého osudu zasáhnout a kdo chce zasahovat také do osudu okolí.

proroctví

změnit sám sebe

apokalypsa

odpuštění

Jak tedy začít? Někdo je osloven duchovním světem, je mu nabídnuta role, funkce. Doporučuji nabídku akceptovat. Je spojena se zajištěnou inkarnací, to znamená, že duchovní svět se postará o naše sociální zajištění, osobní a duchovní růst, ochranu, poskytnutí potřebných magických schopností a vhodného partnera. Sami také můžeme požádat o nějakou roli v oblasti magie a ezoteriky. Důležitou roli zde hraje naše osobní duchovní váha, ta nás předurčuje pro level, duchovní úroveň. Na jaké úrovni můžeme pracovat poznáme sami podle toho, kterou autoritu uznáváme. Toto si musíme uvědomit a respektovat. Jaké máme možnosti: čaroděj a šaman ve svém vlastním rodu a kultu, na úrovni kultu je těžiště ezoteriky, věštectví i léčitelství. Vyšší úrovně jsou správní a mění společnost. Jedná se o magii na úrovni vlastního regionu a národa, entity nebo církve. Další úrovní je Univerzum s vlivem na celou planetu, nejvyšší je úroveň Stvoření s vlivem na celý vesmír. Každý, kdo pracuje na úrovni vyšší, musí mít schopnost udržet svoji pozici a ubránit se útokům od nižšších úrovní. Kdo pracuje na vyšších úrovních, zná problematiku úrovní nižších a je pro svoji funkci vyškolen, zná vše potřebné a získá osobní schopnosti pro úspěšné plnění úkolů. 
Naprostá většiná z nás, pozemských lidé, pracuje na úrovni kultu. Jde o spiritualitu vlastní skupiny, vlastní entity, tu zakládají a posilují duchovní bytosti z řad zesnulých členů. Vlastní spiritualitu má každá samostatná svobodná skupina, pokud skupina respektuje cizí spiritualitu, stává se nesvobodnou servisní skupinou, jde pak o kompenzaci ze strany skupiny nadřízené, která může být zajímavá, pozitivní. Tak funguje svět nyní a určitá hierarchie je nadčasová a bude zde stále. Duchovní skupiny mají snahu růst a získávají nové členy formou nazvanou "boj o duši".  Musíme si tedy uvědomit své kořeny, hledat souvěrce a přijmout společný kariérní řád a životní styl. 
Za vstup do světa magie považuji realizaci v oblasti ezoteriky, ta má dva hlavní proudy, oblasti: informace a energie. V oblasti informací najdeme věštectví, čtení z karet, z ruky, různá další orákula, horoskopy, poradenství s cílem získat podklady pro osobní rozhodnutí a znalost budoucnosti. Druhou cestou je oblast energií, sem patří léčitelství diagnostické i energetické, kameny, menhiry, energie v přírodě, masáže. Kdo by se chtěl v oblasti ezoteriky realizovat, nejprve se seznámí s problematikou a pak požádá a podporu a pověření od duchovního světa, bez toho to nejde. Každý ezoterik musí mít jistotu podpory duchovního světa. Mohou se ozvat různé duchovní skupiny, podmínkou je, aby lidem pomáhaly, aby neškodily, jinak bychom přijali jejich zlý kredit a úděl.     
Základem úspěchu rodiny a rodu je společný kult, společná spiritualita. V budoucnu nebudou duše zemřelých sestupovat do podsvětí, budou zůstávat mezi námi a my budeme moci s nimi bez rizika komunikovat. Rody spojené do společného kultu mají při setkání své vlastní rituály a hlavně sledují své rodokmeny a udržují památku zesnulých. Ovládají inkarnace a své předky do nového života zvou. Pak vytvořený majetek zůstává a nepřechází na rody cizí.
Cesta mága a šamana je velmi individuální a každý kult si své členy schopné duchovní služby udržuje a vzdělává sám podle své vlastní tradice. Já osobně zatím k žádnému kultu nepatřím, podílím se na úrovni Univerza a pokud by měl někdo osobní dotaz, věřím, že jsem schopen ho zodpovědět. Další školu magie však neplánuji. Zde jsou pouze základní informace, které by měl znát každý.