lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Vydělení a sjednocení

12.9.2017

Otevírám další třináctou komnatu osvobození člověka. Nazval jsem ji vydělení a sjednocení. Jde o klíčovou záležitost a okolnost ve vztahu mezi subjekty. Jde o oddělení subjektu od celku s cílem to jsme my a od ostatních se odlišujeme tím, že se vydělujeme a sjednocujeme na základě priorit a zásad, rutiny a rituálu, které úplatňujeme ve svém soukromí a ve vztahu k okolnímu světu. Tím, že se subjekt vydělí a sjednotí, vznikne, narodí se a začne si žít vlastním životem. Každý zakladatel skupiny zájmové, kultovní, umělecké a jakékoli jiné, musí jít touto cestou. Například: my jsme vegetariáni a proto nejíme maso, tím se odlišujeme. Scházíme se na společných akcích, máme své rituály a to nás spojuje. My jsme zase homosexuálové, prosazujeme lásku a vztah se stejným pohlavím, tím se odlišujeme a sjednocuje nás snaha své zájmy prosazovat. Dříve šlo o trestný čin, nyní jsme tolerováni a podporováni. A my jsme muzikanti. Vydělujeme se od ostatních tím, že umíme hrát na hudební nástroj, hudbě se věnujeme jako životnímu stylu a setkáváme se na koncertech. Příkladů bychom našli celou řadu.    
Jde o samozřejmý jev ve společnosti a všude tam, kde je život. Díky možnosti vydělení a sjednocení má život mnoho podob. A nemusíme to řešit, když se neobjeví spor, konflikt. Když se problém objeví, tak ho neřešíme z tohoto nadhledu, ale hodnotíme čím se skupina vyděluje, čím sjednocuje, čím pohoršuje a čím není normální, i když normalita stanovena nebyla, ale každý má své vlastní normy, člověk i skupina. Jistěže profilování subjektu na základě  vydělení a sjednocení není ani náhodné, ani samoúčelné. Jde o vytvoření možnosti sebeprosazení, vytvoření skupiny s vlastním programem a vlastním životním stylem. Uvědomuji si to, protože i já chci založit a profilovat "Kult Pohoda" na základě Přirozené víry, Hasny a snahy přežití. Vadí mi současný stav společnosti, lidská beznaděj, zrada politiků, a cílená likvidace naší společnosti. Mám snahu ukázat možnosti přežití a získání pozitivní energie.
Nástroje a priority využité při vydělení a sjednocení si zaslouží zvláštní toleranci, jako dobrý příklad lze připomenout církevní praxi pohlavního zneužívání mladých ministrantů. Několik případů církev formálně řešila. Ohlas ve společnosti byl minimální nebo žádný. Jde o to, že celibát zakrývá homosexuální orientaci kněží a to vytváří potřebu vyhledat homosexuálně zaměřené ministranty a jejich pozvání do řad kněží. Jde tedy o důležitý nástroj výběru a měl by být tolerován. Uvedl jsem ho zde jako příklad, kdy způsob profilování skupiny sice porušuje zákon, ale  má být tolerován také proto, že jde o praxi v soukromí. To se týká i jiných případů vydělení.
Ještě jednou napíši co je to vydělení a co je to sjednocení. Vydělení dosáhneme tím, že vyjmenujeme, co odmítáme, co neděláme, čemu se vyhýbáme, co považujeme za špatné. Sobě to odpíráme, ale druhým to nebereme. Sjednocení zase sděluje, co děláme, jaký máme program, jaké hodnoty, priority a jaký životní styl, jakou funkci budeme plnit pro své členy v soukromí a jakou službu nabízíme společnosti.    
-