lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

Většinová společnost konformně konzumní

Nazvat současnou společnost jako konformně konzumní je výsledkem pozorovacích a hodnotících schopností a pak také snahy vyjádřit dominantní znaky té naší společnosti. Konformní proto, že sedíme u televizí a přijímáme a také opakujeme cizí názory a hodnocení, konzumní proto, že životní styl založený na konzumu je přijímán jako důkaz osobních schopností a sociální úspěšnosti. Zima v Alpách a léto v Chorvatsku se zdá být kultovní nutností.   
Věnovat pozornost tomuto životnímu stylu a najít entitu která tuto společnost vytvořila jistě nebude ztrátou času. Vnímám zde dva atributy, neúspěch a duchovní absenci, jde podle mne o čistě lidskou záležitost bez zjevného  duchovního vlivu. Hledal jsem informace, ale nezískal jsem je, takže jsem odkázán pouze na dohady, spekulace a teze.   
Mohu hledat také z druhé strany, zkoumat, kde působí strážci, šediváci, tajné služby, skeptici, atheisté, aktivisté mezinárodního dělnického hnutí, leninisté, stalinisté, neziskovky a vlastně všichni neúspěšní? Je někdo úspěšný? 
Pak ještě mohu zkoumat jaksi z boku, co se zde děje, kdo jak se projevuje, kdo řídí procesy ve společnosti a jaké má s námi plány. Má zkušenost, že úspěšní si věří a sdělují o sobě informace, pozitivní i negativní, kdo je neúspěšný, stáhne se do ústraní a dělá pouze to, nač mu síly stačí. Že by sebeprojekce? Snažím se odejít do ústraní už tři roky, ale cosi mne nutí stále něco psát a cosi řešit. Mám snahu, aby byli všichni úspěšní, protože ti neúspěšní mají snahu svět ničit. To snad platí všude a zcela obecně.
Posmutněli jsme, naši politici nás zradili. Situace směřuje ke všeobecné nespokojenosti. Proč? Je to nutné? Kde se stala chyba? Jsem si zcela jistý, že vlivy, které trestaly člověka za jeho dědičný hřích, už nepůsobí, ani strážci, ani bohatýři, ani Plejáďané, ani vesmírní ještěři Jedi a jejich rytířská elita. Naopak, když je pozveme ke spolupráci, jistě ji přijmou a své tajfúny, tropické bouře, záplavy, vypalování vegetace a měst, sucha a sesuvy půdy, černou magii, nemoci a jiné působení problémů zanechají.
Jsou tu další skupiny a shánějí peníze jak se jen dá. Mafie v oblasti drog a prostituce, zbraní a dalších zdrojů obživy, hekři ve službách státu nebo vyšší moci, proto netrestaní a nedotknutelní, také ovšem skupiny v ústraní mnoha forem a zájmů. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby bylo ve společnosti dostatek peněz a byly příhodné podmínky pro podnikání, všichni, kteří se snaží přežít aktivitou za hranou zákona, by podnikali a penízky vydělávali v souladu se zákonem a do vězení by nikdo nemusel.
-