lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

HASNA, láska, erotika, sexík a sexuální magie

Pojem hasna jsem přijal už v roce 1993 a znamená vše, co souvisí s tělesnou láskou, nahotou, erotikou a sexem. Jde o kultovní praxi svěřenou pozemským kultům. Věnují se jí zcela pravidelně Draci, Keltové, Wicca a další kulty, patří k antické tradici, animálním kultům, naopak vesmírné kulty a jeruzalémské sekty se hasnu snaží limitovat, podmiňovat trvalým vztahem a trestat. Vesmír má snahu spojovat hasnu s násilím a oddělovat ji od lásky. Láska osvobozuje a sexuální magie je zdrojem silné pozitivní energie. Hasna je polehlivým znakem pro rozdělení kultů na pozemské a vesmírné (jeruzalémské sekty).  
Láska byla přítomna dlouho před existencí pozemského člověka a měnila chování bytostí dávných civilizací k nevoli dávných bohů podobně jako nyní. Zklidňovala situaci, pomáhala řešit problémy, odmítala konfrontaci a boje, rozkládala sociální systémy založené na negativní energii a proto ji negativní bohové odmítali a trestali, naopak pozitivní bohové prosazovali. Lze tedy říci, že láska a hasna je darem pozitivních bohů a podle jejich vlivu a moci se uplatňuje a je lidem k dispozici. Politické převraty provádějí pozitivní síly, proto je v této době i svoboda, dokud se k moci nevrátí síly negativní. Duchovní přítomnost a manipulace lásku a hasnu ovlivňuje a někdy rozhoduje celý životní styl. Neshody partnerů v této oblasti vedou k nevěře a sporům.  
Tato doba hledá pravidla také pro tuto oblast ve snaze eliminovat velké i malé  problémy v partnerských vztazích. Vynalézavost a krutost, se kterými likvidují negativní síly lásku a sex, nezná hranic. Jak velké násilí a krutost bude ještě zapotřebí pro obrat k lepšímu a snaze najít správnou cestu? Přitom stačí málo, aby si každá církev a každý kult ponechaly své direktivy pro sebe a nevnucovaly je cizím duchovním skupinám, církvím a kultům. Tak se dostává vše kolem lásky, nahoty, erotiky a sexu do soukromí kultu nebo nočního klubu nebo jiné uzavřené skupiny na základě pravidla: všechny formy hasny lze prožívat na základě souhlasu všech přítomných. Nikdo nesmí být přinucen ani k přijetí, ani k odmítání. A pokud jde o partnery, v čem se shodnou, ať si užijí, v čem se neshodnou, ať hledají jinde. Osvědčila se tato dvě pravidla: co není doma, hledá se jinde a odskoč si, ale věrně se vrať. Souvěrci to řešit nemusí, ti se snadno dohodnou na svých rituálech a proto by se měli scházet do vztahu.
A všeobecná pravidla? Za žádné formy prožívání hasny nelze trestat. Lze však trestat za násilí a krutost s hasnou spojené. Ve výchově uplatnit názor, že vše je dobré co se líbí, co je příjemné. Direktivy ponechat pouze pro své věřící. Prožívání hasny směřovat kultovně pro pěkné chvíle a realizovat jako akt partnerského (kultovního) sblížení. Prožitou praxi si ponechat jako společné tajemství. Respektovat přání partnera a představy vyladit. 
-