Pravidla

Rytíři

-
Pravidla pro existenci a působení rytířů a ozbrojených skupin přijata 22.9.2017

1. všichni mají jednoho dominátora, nejvyšší autoritu aby nedocházelo ke konfliktům, tato autorita je spoluzodpovědná za chování svých podřízených.
2. jejich úkolem je chránit slabší skupiny, aby se nešířilo násilí, zajistit pokoj a mír na území jejich dominátora a poskytovat své skupině ochranu, stejně jako hostům a minoritám na území dominátora, které dodržují zákony dominátora.
3. svoji energii vzrušení, adrenalin, mohou získávat účastí na akčních hrách a adrenalinových sportech.
4. nevedou války a za všechny své činy mají osobní zodpovědnost.
5. mohou mít vlastní sexuální orientaci a rituály, musejí také tolerovat osobní sexuální orientaci a rituály ostatních.
6. tlumí a ukončují ozbrojené spory.
7. chrání planetu.
8. jsou svobodní, nevázaní na jiné skupiny, mohou být členy dalších skupin, ale podléhají pouze jednomu dominátorovi a musí být zjevné, kterému.
9. mohou být ochránci a patrony subjektů, skupin i jednotlivců, regionů i oborů, na základě osobního přesvědčení, nebo vůle dominátora.
10. mohou medializovat své aktivity.

-