Pravidla

Pravidla působení úrovně Universum

-
Zde jsou jen čtyři pravidla Universa, jejich porušení může být důvodem k božímu soudu:
-
1. celá společnost na planetě je stavěna na dualitě pozitivní a negativní energie. Pozitivní je základem harmonie a funkčnosti, negativní energie motivuje k nápravě. 
-
2. nesmí se praktikovat násilí, nesmí se objevit utrpení, úmyslné ztížení lidského údělu, mučení, masakry a už vůbec ne války a revoluce. Kde se toto objeví, musí zasáhnout příslušné nápravné mechanismy a problémy vyřešit. Je nutné respektovat schopnost zátěže člověka.
-
3. nikdo nesmí usilovat o nadvládu nad celou planetou. Jednotlivé kontinenty a subkontinenty mají status samostatných planet. To je dáno na dobu přechodnou, když jsou zde usazeny entity z celého vesmíru.  
-
4. sex a erotika, hasna, jsou dary Stvořitele zcela k dispozici člověku a jeho rodu. Jedinou podmínkou je dobrovolnost a souhlas zúčastněných.  
-
-